Vandaag presenteert CDA-Kamerlid Wytske Postma, woordvoerder verkeersveiligheid, een initiatiefnota om hufterig gedrag in het verkeer tegen te gaan. Nederland holt al jaren achteruit op Europese lijstjes als het gaat om verkeersveiligheid. Volgens Wytske Postma is dit hét moment om te breken met deze negatieve trend en ons gedrag te verbeteren, zodat het aantal onnodige slachtoffers de komende jaren afneemt. Daar gaat namelijk veel menselijk leed achter schuil. Niet alleen van mensen die zelf slachtoffer werden, maar ook van mensen van wie hun naaste slachtoffer werd van een ongeval. Daarom wordt het hoog tijd dat weer stevig wordt ingezet op handhaving.

Postma: "Bij verkeersveiligheid geldt precies hetzelfde als bij corona, houdt jezelf aan de regels om jezelf en anderen niet in gevaar te brengen. Hufterig gedrag hoort daar zeker niet bij. Toch zie je dat zelfs de grootste braverik achter het stuur kan veranderen in een enorme aso. Waarbij het alleen maar draait om ‘ikke eerst’, en de ander niet bestaat."

Naast het grote maatschappelijke leed veroorzaken verkeersongevallen ook maatschappelijke kosten. Deze kosten zijn in vergelijking met 2010 bijna met 1 miljard euro gestegen. Feit is dat door menselijk falen veel ongelukken gebeuren, door overmoed, onverschilligheid en onkunde. Zaken die niet kunnen in het verkeer, waar het verschil tussen leven en dood soms in een fractie wordt beslist.

Postma: “Hufterig gedrag mogen wij als samenleving niet van elkaar accepteren. Gedrag als rijden onder invloed, het negeren van een rood kruis en appen achter het stuur neemt toe. Door als overheid een offensief te starten tegen verkeershufters, voorkom je onnodig leed en wordt meteen een heldere norm gesteld. Er moet echt een tandje bij op het gebied van handhaving. Confronteer mensen met hun eigen gedrag, en de gevolgen daarvan.”

Lees hier de volledige initiatiefnota met de voorstellen van Wytske Postma om asociaal rijgedrag tegen te gaan.

De voorstellen in het kort:

1. Vergroot de pakkans door verkeersveiligheid als handhavingsprioriteit te zien;

2. Vergroot de pakkans door meer staandehoudingen te verrichten;

3. Vergroot de pakkans door meer inzet van nieuwe technologieën bij de handhaving. Specifieke voorstellen hierbij zijn om 1) vaker mobiele flitskasten in te zetten om hardrijders te beboeten, 2) een landelijke uitrol van slimme camera’s om appende automobilisten te kunnen bekeuren en 3) bestaande en nieuwe camera’s een grotere rol te laten spelen om het negeren van rode kruizen te kunnen beboeten;

4. Mensen bewuster maken van hun eigen gedrag door brieven met boetes van snelheidsovertredingen binnen één week op de mat te laten vallen, en bij boetes die voortkomen uit hufterige verkeersovertredingen een persoonlijke brief toe te voegen over de gevaren en mogelijke gevolgen. Bij veelplegers wordt een intensievere aanpak voorgesteld waarbij tevens een bezoek van de (wijk)agent plaatsvindt;

5. Het ontmoedigen van asociaal rijgedrag middels een grote overheidscampagne. Deze campagne moet altijd samen gaan met intensivering van de handhaving;

6. Verkeershufters aanpakken via een Intelligente Snelheidsbegrenzer;

7. Verkeershufters laten meelopen in een revalidatiecentrum zodat ze de gevolgen van hun daden met eigen ogen kunnen zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.