21 maart 2016

April: maand van het functioneringsgesprek

Het is nu precies twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ook in uw afdeling zullen de komende maanden functioneringsgesprekken gevoerd worden met de zittende raadsleden en wethouders. In het functioneringsgesprek wordt aan de hand van de profielschets het functioneren besproken en worden er ontwikkel- en verbeterpunten benoemd.

Bent u afdelingsvoorzitter of fractievoorzitter en gaat u (voor het eerst) de jaarlijkse functioneringsgesprekken voeren? Bereid u dan goed voor op deze gesprekken en begin op tijd met de voorbereiding. Graag bieden wij u daarbij ondersteuning aan in de vorm van een handreiking en een training functioneringsgesprekken voeren.

Bent u raadslid of wethouder? Het is ook in uw belang dat u zich goed voorbereidt op het gesprek. Dat kunt u o.a. doen door de Handreiking Functioneringsgesprekken te lezen en de Handreiking Competentieprofiel CDA-gemeenteraadslid – of wethouder er nog eens op na te slaan.Veel succes!

Handreiking Functioneringsgesprekken

In deze handreiking kunt u lezen over het belang, doel, de opbouw en voorbereiding van het functioneringsgesprek . Ook vindt u er informatie over gesprekstechnieken. Daarnaast t treft u in de handreiking een aantal bijlagen aan met praktische overzichten,  zoals een stappenplan, modelprotocol – en verslagformulier aan de hand waarvan u het gesprek kan voorbereiden en voeren.

Handreiking bestellen?

Dat kan via dit bestelformulier. U kunt daar ook de Handreiking Competentieprofiel CDA-gemeenteraadslid of CDA-wethouder downloaden of bestellen.

Training Functioneringsgesprekken

Wilt u in een vertrouwde omgeving met andere CDA’ers oefenen met het voeren van functioneringsgesprekken, volg dan de training Functioneringsgesprekken speciaal voor u als afdelings- of fractievoorzitter.

Tijdens deze training leert u o.a. meer over het stellen van goede vragen en is er gelegenheid om in rollenspellen te oefenen met het voeren van deze gesprekken. Een trainer geeft feedback en tips, waardoor u met meer kennis en vertrouwen de functioneringsgesprekken in kunt gaan.

Meer weten en aanmelden?

Kijk op de website van het Steenkampinstituut.

Staat deze training nog niet op het cursusprogramma in uw provincie? Neem dan contact op met uw provinciaal scholingsconsulent of met het Steenkampinstituut via si@cda.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.