06 februari 2017

Bonusactie: € 10 per geworven lid in maart

In de maand maart ontvangt u per nieuw geworven lid € 10 bonus. Uit ervaring blijkt dat campagnetijd de beste ledenwerftijd is. Dus maak hier gebruik van! Alle soorten lidmaatschappen tellen mee, dus ook proefleden, combinatieleden CDA/ CDJA en meerpersoonsleden. Gratis ledenwerffolders vindt u in het campagnepakket en meer folders liggen voor u klaar in de webwinkel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.