04 april 2016

Ledenwerfmaand april van start!

Vandaag gaat de nieuwe landelijke ledenwerfmaand van start. We roepen u op om in uw afdeling leden te enthousiasmeren om nieuwe leden te werven, zodat de succesvolle ledenwerfmaand van afgelopen oktober een mooi vervolg krijgt.

Nieuwe kaarten

De ledenwerfmaand is gebaseerd op de verhalen van 16 CDA'ers. De bestaande 12 gezichten van de ledenwerfcampagne die in oktober startte zijn aangevuld met 4 nieuwe gezichten die ieder een eigen reden hebben om lid te zijn van het CDA. Als ze één ding gemeen hebben, is het dat ze - ieder op hun eigen manier - een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Mail/nieuwsbrief naar leden

Om van deze nieuwe ledenwerfmaand een succes te maken, is uw hulp essentieel. Wij hebben daarom voor u een tekst gemaakt die u kunt mailen naar de leden in uw afdeling of eventueel in uw afdelingsnieuwsbrief kunt plaatsen Het doel hiervan is om uw leden enthousiast te maken om nieuwe leden te werven, zodat het ledenaantal in alle afdelingen gaat groeien.

De cadeauactie

Als extra stimulans hebben we een cadeau-actie in het leven geroepen. Werft een lid in april een nieuw lid en meldt hij of zij dit lid aan via de website, dan mag het wervende lid kiezen uit een aantal cadeaus. Dit kunnen bestaande leden doen via: www.cda.nl/ikwerfeenlid. Algemene informatie over de ledenwerfcampagne is te vinden via www.cda.nl/ledenwerving.

Natuurlijk houdt u als afdeling ook het voordeel dat de contributie over het eerste jaar geheel ten goede komt van uw eigen afdelingenkas. Een dubbel voordeel dus!

Hulp nodig?

Deze tweede ledenwerfmaand kwam tot stand na de evaluatie van de eerste ledenwerfmaand onder de voorzitters en secretarissen van de lokale afdelingen. Daarom horen we ook graag nu weer als er vragen en/of opmerkingen zijn. Dit kan via ledenwerving@cda.nl. Via dit mailadres kunt u ook aangeven als u een keer van gedachte wilt wisselen met een medewerker van het Partijbureau over de ledenwerfcampagne.

Laten we samen alles op alles zetten om zo veel mogelijk nieuwe CDA-leden te werven in de komende maand!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.