24 februari 2016

Voorstel tot wijziging statuten en reglementen

Het CDA heeft als vereniging statuten en reglementen. Om klaar te zijn voor de toekomst heeft het partijbestuur besloten om de statuten en reglementen te actualiseren. Hiervoor is een statutencommissie ingesteld. Deze commissie is vervolgens met een voorstel gekomen dat het partijbestuur heeft goedgekeurd. Uiteindelijk gaan de leden op het voorjaarscongres over dit voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen stemmen. In de aanloop hiernaartoe kunnen de afdelingen en/of vijfentwintig individuele leden een rol spelen in het proces. Namelijk door het indienen van amendementen. 

Vanwege de omvang van het voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen is er voor gekozen om het raadpleegbaar te maken via de website. Op www.cda.nl/leden/statuten is het complete voorstel tot wijziging te vinden. Bijlages A tot en met D bevatten het daadwerkelijke voorstel en ter begeleiding is er een 'oplegger' opgesteld. In deze oplegger zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen met een toelichting te vinden. Verder is er ook een 'infographic' gemaakt welke op een toegankelijke wijze inzichtelijk maakt wat er gaat veranderen voor de afdelingen. Deze infographic kunt u hier bekijken.  

Op 4 juni 2016 zal het voorstel worden voorgelegd aan het partijcongres. In de aanloop hiernaartoe mogen provinciale en gemeentelijke afdelingen en/of vijfentwintig stemgerechtigde leden amendementen indienen op het voorstel tot wijziging. De uiterste datum voor het inleveren van amendementen is 23 april 2016. In de weken daarna zullen de amendementen van een pre­advies worden voorzien. Op ​7 mei 2016 zullen de amendementen en hun pre­advies worden gepubliceerd op de website.

U kunt hier het blanco format downloaden dat gebruikt dient te worden om de amendementen in op te nemen. Het ingevulde format kunt u dan sturen naar statuten@cda.nl​.
Overige vragen met betrekking tot het voorstel tot wijziging kunt u ook sturen naar dat e-­mailadres.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.