Het besturen van een gemeentelijke afdeling

Het bestuur van een CDA-afdeling is verantwoordelijk voor de verenigingszaken van het CDA. Dat betekent dat het van belang is dat u kennis heeft van de belangrijkste reglementen en dat u bijeenkomsten organiseert namens het CDA.

Een andere taak is het onderhouden van contact met de gemeenteraadsfractie. Daarbij hoort ook dat de voorzitter periodieke functioneringsgesprekken voert met de fractievoorzitter en de raadsleden.

Reglementen en procedures

Het CDA Partijbureau heeft voor de afdelingen vele producten en diensten beschikbaar. U vindt hier de belangrijkste basisdocumenten voor u als afdelingsbestuurder.

Relatie bestuur en fractie

U kunt hier handreikingen opvragen die te maken hebben met het functioneren van de fractie.

Activiteiten

Andere vormen van activiteiten van CDA'ers worden steeds belangrijker. De algemene ledenvergadering blijft ook belangrijk. Het bestuur moet dus verschillende activiteiten organiseren voor leden en andere ge├»nteresseerden. U vindt hier inspiratie en tips.

Functioneringsgesprekken

Een goed personeelsbeleid is ook een taak van het afdelingsbestuur. U wilt immers kwalitatief goede raadsleden en wethouders in de raad en het college. U vindt hier tips en adviezen voor het voeren van functioneringsgesprekken met uw raadsleden en wethouders.

Integriteit

Door het CDA partijbestuur is een integriteitscommissie ingesteld. Mevrouw mr. Tineke Lodders-Elfferich is als voorzitter benoemd. De commissie is ingesteld naar aanleiding van de aanbevelingen die door de commissie Maij-Weggen werden gedaan in de handreiking Een betrouwbaar politicus. Grondhouding voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.