De jaarlijkse functioneringsgesprekken

HRM beoogt kwalitatief goede raadsleden en wethouders in de raad en het college die ten dienste staan van de samenleving. Het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur staat of valt met de kwaliteit en integriteit van onze bestuurders en volksvertegenwoordigers.

De afdelingsvoorzitter vervult samen met de fractievoorzitter een belangrijke rol door het voeren van jaarlijkse functioneringsgesprekken met de raadsleden. In het functioneringsgesprek wordt aan de hand van de profielschets het functioneren besproken en eventueel worden ontwikkel- en verbeterpunten benoemd. Door de beoordelingsgesprekken te voeren, wordt voorkomen dat bij het maken van de kandidatenlijst  misverstanden ontstaan of zittende raadsleden wel of niet in aanmerking komen voor een (verkiesbare) plaats op de kandidatenlijst.

Het CDA voert campagne in de provincie Noord-Holland. Het is tiende provincie die het CDA aandoet tijdens de CDA Regiotour.

Handreiking functioneringsgesprekken

De afdeling HRM van het CDA Partijbureau wil de gemeentelijke afdelingen ondersteunen bij het voeren van functioneringsgesprekken met raadsleden, fractievoorzitters en wethouders. Daartoe is een handreiking geschreven om u, als afdelingsbestuurder, te ondersteunen bij het voeren van functioneringsgesprekken. 

Op aanvraag verkrijgbaar: Handreiking Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Vanuit de handreiking zijn een aantal praktische documten beschikbaar die u kunt gebruiken bij het voorbereiden en voeren van functioneringsgesprekken:
Model protocol functioneringsgesprekken (.doc)
Verslagformulier functioneringsgesprek (.pdf)
Stappenplan functioneringsgesprek (.pdf)
Voorbereiding voor de gespreksvoerders (.pdf)
Extra voorbereiding voor de gespreksleider (.pdf)
Voorbereiding voor het raadslid of wethouder (.pdf)
Onderdelen van het functioneringsgesprek (.pdf)

Daarnaast is er een competentiescan beschikbaar. Dit invulformulier 'Beschikking over competenties' kunt u gebruiken ter voorbereiding op een functioneringsgesprek maar is ook nuttig bij het samenstellen van een nieuwe kandidatenlijst.

Praktijkervaring

Hieronder staan een aantal documenten met verhalen uit de praktijk. Maakt u vooral gebruik van de lessen die uw collega-bestuurders hebben geleerd:

- Boekje met praktijkervaringen: Ervaringen met functioneringsgesprekken (.pdf)
- Artikel in Bestuursforum:  Functioneringsgesprek draagt bij aan verbeteren kwaliteit fractie (december 2006, .pdf)
- Artikel in Bestuursforum:  Aantal functioneringsgesprekken neemt toe (januari 2008, .pdf)
- Artikel in Bestuursforum: Professionaliseren is hard nodig en loont (januari 2008, .pdf)

Training functioneringsgesprekken

Het Steenkampinstituut biedt een training functioneringsgesprekken aan. Met het competentieprofiel voor raadslid of wethouder als leidraad oefent u het voeren van een functioneringsgesprek en leert u goede vragen stellen. Op de website van het Steenkampinstituut kunt u vinden wanneer deze training in uw provincie gegeven wordt.

Functioneringsgesprek met de burgemeester

Het functioneringsgesprek met de burgemeester is in veel gemeenten een lastige kwestie. Hoe pak je dat aan en wie moet het initiatief nemen? In Bestuursforum schreef Juliette Bouw hierover een artikel.

Contact

Heeft u vragen over functioneringsgesprekken dan kunt u contact opnemen met de afdeling HRM van het CDA Partijbureau: per e-mail bereikbaar via hrm@cda.nl en telefonisch via 070 34 24 816.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.