Door het CDA partijbestuur is een Integriteits- en Royementscommissie (IRC) ingesteld. Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart is als voorzitter benoemd. De commissie is ingesteld naar aanleiding van de aanbevelingen die door de commissie Maij-Weggen werden gedaan in de handreiking Een betrouwbaar politicus. Grondhouding voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA.

Integriteit is lang niet altijd alleen een kwestie van het zich houden aan de op de werkvloer geldende codes. Integriteit is vooral ook een grondhouding, van waaruit het zich houden aan codes een vanzelfsprekendheid is. Een houding die functioneert als een kompas, waarmee men ook zonder codes een goed en integer politicus kan zijn.

In Een betrouwbaar politicus wordt beschreven wat die grondhouding voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA zou moeten zijn. De Integriteits- en Royementscommissie (IRC) zal haar werkzaamheden uitvoeren in lijn met de deze handreiking geboden handvatten en bestaande wettelijke regelingen.

Leden van het CDA die kennis hebben van vermoedelijke misstanden die de integriteit van CDA-politici raakt, kunnen zich (vertrouwelijk) wenden tot de Integriteits- en Royementscommissie (IRC). Afhankelijk van de beschikbare feiten en omstandigheden kan de commissie, eventueel in samenspraak met het dagelijks bestuur, besluiten tot mogelijke vervolgstappen zoals een waarschuwing, een berisping of een royementsvoorstel.

De handreiking Een betrouwbaar politicus kunt u hier bekijken.

Mocht u zich nog verder in het onderwerp willen verdiepen, bekijkt u dan ook eens de iets oudere notitie over integriteit in het openbaar bestuur van de CDA Bestuurdersvereniging: Een steekpenning bederft het hart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.