Basisdocumenten

Het CDA Partijbureau heeft voor de afdelingen vele producten en diensten beschikbaar. Een aantal belangrijke basisdocumenten voor u als afdelingsbestuurder zijn:

Handboek Afdelingsbestuurders (opvraagbaar)
Statuten en Huishoudelijk reglement van het CDA (.pdf)
Standaardreglement Gemeentelijke afdeling (.doc)
Conflictenreglement, officieel de 'Werkwijze CDA-bureau & CDA-bestuurdersvereniging inzake conflicten in lokale afdelingen' (opvraagbaar)

Functieomschrijving afdelingsbestuur

Van iedere bestuursfunctie is een functieomschrijving gemaakt. Deze kunt u gebruiken (en waar wenselijk aanpassen) bij de werving van nieuwe bestuursleden voor uw afdeling.

Functieomschrijving voorzitter (.doc)
Functieomschrijving secretaris (.doc)
Functieomschrijving penningmeester (.doc)

Vierjarenplan

Het is verstandig na de gemeenteraadsverkiezingen een vierjarenplan op te stellen met de doelstellingen van uw afdeling richting de volgende verkiezingen. Op basis van dit vierjarenplan kunt u ieder jaar een nieuw jaarplan opstellen met uw concrete acties om uw doelstellingen te bereiken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.