Uw afdeling: partij en politiek

Hier kunt u enkele handreikingen opvragen die te maken hebben met het functioneren van de fractie:

Lokaal Duaal (opvraagbaar, alleen digitaal verkrijgbaar)
Model Fractiereglement (opvraagbaar)
Handreiking Vertrouwenscommissie bij een burgemeestersbenoeming (opvraagbaar)

Conflicten

In iedere afdeling kunnen op een bepaald moment conflicten optreden. Dat is natuurlijk erg vervelend, maar helaas niet uit te sluiten. Een zorgvuldige en evenwichtige oplossing zoeken is dan van het grootste belang. Niet in de eerste plaats voor het CDA als partij, maar in het bijzonder voor de mensen binnen onze partij die betrokken raken/zijn bij een conflict.

In eerste instantie moet u contact opnemen met de provinciale afdeling waaronder uw gemeentelijke afdeling valt. Het bestuur van de provinciale afdeling zal met de betrokkenen trachten het gerezen conflict op te lossen. De provinciaal voorzitter zal hierbij een leidende rol vervullen. Pas daarna kan het Partijbureau ingeschakeld worden.

Het CDA Partijbureau en de BSV hebben een Werkwijze CDA-bureau & CDA-bestuurdersvereniging inzake conflicten in lokale afdelingen opgesteld die u hier kunt opvragen.

Aanvragen conflictenreglement

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.