Het huishoudboekje van de afdeling

Elke CDA-afdeling is verantwoordelijk voor de eigen financiële huishouding. Voor een groot deel bestaan de inkomsten van de afdelingen uit de contributieafdrachten die via het landelijke CDA worden uitgekeerd. Daarnaast zijn er - buiten contributies - meer mogelijkheden om de afdelingskas te vullen en op peil te houden.

Meer informatie?
Wilt u contact met financiële administratie van het Partijbureau?
Telefoonnummer: 070 - 342 48 26 of stuur een mail.
(maandag - vrijdag, tijdens kantooruren)

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie betreffende de partijfinanciën die op het AfdelingenNet te vinden is.

Algemeen

Over o.a. de informatie betreffende contributiebetalingen aan afdelingspenningmeesters, verzekeringen en de landelijke bijdrageregeling.

Contributie

Hier vindt u documenten over de ledencontributie van het CDA.

Financiële overzichten

Hier vindt u enkele handige voorbeelddocumenten voor de afdelingspenningmeester.

Subsidie

Lokale CDA-afdelingen kunnen (onder voorwaarden) subsidie aanvragen voor activiteiten en projecten.

Giften

Naast de inkomsten uit de contributie kan de afdeling nog andere inkomsten proberen te verkrijgen. Daar zijn echter wel regels aan verbonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.