Het huishoudboekje van de afdeling

Elke CDA-afdeling is verantwoordelijk voor de eigen financiële huishouding. Voor een groot deel bestaan de inkomsten van de afdelingen uit de contributieafdrachten die via het landelijke CDA worden uitgekeerd. Daarnaast zijn er - buiten contributies - meer mogelijkheden om de afdelingskas te vullen en op peil te houden.

Penningmeesters worden drie maal per jaar - (1) in januari (de contributieafrekening per 31 december), (2) in maart/april en (3) in augustus/september - geïnformeerd over de contributiebetalingen binnen de afdeling: welke leden hebben hun contributie betaald en hoeveel, en hoeveel komt daarvan toe aan de afdeling. Deze betaallijsten en contributieverdeelstaten worden op het extranet geplaatst. Buiten deze drie momenten kunt u op elk gewenst moment een actuele betaallijst opvragen via het extranet.

Meer informatie?
Wilt u contact met financiële administratie van het Partijbureau? Bel 070 - 342 48 26 (maandag - vrijdag, tijdens kantooruren) of stuur een e-mail.

Verzekeringen en het CDA

Het CDA heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor CDA-vrijwilligers afgesloten. Deze dekt schade die bestuursleden, vaste staf of vrijwilligers tijdens hun (vrijwillige) werkzaamheden voor het CDA aan derden toebrengen. Onderlinge aansprakelijkheid is meeverzekerd.

Het CDA heeft daarnaast een ongevallenverzekering afgesloten. Deze voorziet in een dekking voor vrijwilligers en bestuursleden in geval van onder andere overlijden en blijvende invaliditeit, tijdens of veroorzaakt door hun vrijwillige werkzaamheden.

De dekking ten behoeve van vrijwilligers is secundair. Dit betekent dat een eventuele schade eerst op de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de schade veroorzakende vrijwilliger moet worden geclaimd.

Meer informatie is te verkrijgen bij de financiële administratie. Stuur een mail of bel 070 - 34 24 826.

Bijdragen aan de lokale afdelingskas

Omdat er nogal wat vragen leven over de financiële bijdrage die een afdeling aan raadsleden en wethouders mag vragen, vindt u hierbij de tekst van de ‘landelijke bijdrageregeling’, zoals die is vastgesteld door het Partijbestuur. De bijdrage kan om wettelijke redenen niet verplicht worden opgelegd.

Landelijke bijdrageregeling (.pdf)
ANBI-regeling - giften en contributie aftrekbaar (.doc)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.