Extra bijdragen aan de afdelingskas

Naast de inkomsten uit de contributie kan de afdeling nog andere inkomsten proberen te verkrijgen. Daar zijn echter wel regels aan verbonden. Toch is het de moeite waard hier aandacht aan te besteden omdat deze extra financiën net dat extra´s aan bijvoorbeeld de campagne kunnen geven.

Omdat ook giften zeer welkom zijn, is het van groot belang om vast te leggen welke randvoorwaarden hierbij in acht dienen te worden genomen. Hiertoe heeft de Partijraad (dat is nu het Partijcongres) op 3 november 2001 een giftenreglement vastgesteld.

CDA Giftenreglement (.pdf)

Hoe zit het met de ANBI-status van het CDA?

Het CDA heeft een ANBI-status. Deze is geregistreerd onder Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appèl en Vereniging Christen Democratisch Appèl.

Alle afdelingen van het CDA vallen onder het landelijke KvK-nummer. Dit betekent dat afdelingen ook gebruik kunnen maken van de ANBI-status van het CDA. Giften aan uw lokale campagnekas zijn dan ook aftrekbaar als gift bij de belastingaangifte, net als de contributie en donaties aan het landelijke CDA. Voor precieze uitleg over de aftrekbaarheid van giften zie: www.belastingdienst.nl.

Als een lid een donatie aan uw afdeling wil doen in de vorm van een akte van schenking, kan dat ook! U dient hiervoor dan toestemming en een machtiging te ontvangen van de landelijk penningmeester. Is dit in uw afdeling aan de orde dan kunt u contact opnemen met Karin Hoentjen (hoentjen@cda.nl). U hoeft dus niet uw afdeling in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.