16 juli 2017

Klimaat-adaptatie: ‘watertoets’ of ‘waterstresstest’ in Omgevingswet?

We moeten klimaat-adaptief, ‘rainproof’ worden, meer ruimte voor (de afvoer van te veel) ‘water’ in de ruimtelijke ordening. Het kabinet komt op Prinsjesdag 2017 voor de eerste keer met een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie als onderdeel van het Deltaprogramma. Het is dan ook van belang dat overheden op het gebied van ‘water’ nog beter met elkaar gaan samenwerken!

De Adviescommissie Water adviseerde onlangs aan de Minister van Infrastructuur en Milieu dat gemeenten en waterschappen voor 2023 verplicht een stresstest voor wateroverlast moeten uitvoeren om de kwetsbaarheid van de infrastructuur vast te
stellen. Hoe geven we dat vorm met de nieuwe Omgevingswet?

Lees hier het volledige artikel uit CDA Bestuursforum, juli 2017, het blad van de CDA bestuurdersvereniging, (christendemocratische politici in provincies, gemeenten en waterschappen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.