19 maart 2020

AGV crisis maatregelen

In deze tijd dat het coronavirus rondwaart, komt ook het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht niet bijeen. De vergadering van 26 maart gaat niet door.

De crisisorganisatie van onze uitvoerende organisatie Waternet is opgeschaald naar fase 2 om de impact van de maatregelen op de bedrijfsvoering het hoofd te bieden, en om aan de hand van scenario’s verder te kijken naar mogelijke knelpunten en oplossingen daarvoor. Er is gekeken naar een scenario met grootschalige personeelsuitval. Uit de analyses blijkt dat de veiligheid van de keringen, het op peil houden van het watersysteem en het laten draaien van de rioolwaterzuiveringen bij een uitval van 50% van het personeel geborgd zijn. Om deze continuïteit te realiseren wordt dan personeel van andere taken afgehaald en ingezet op deze primaire en kritieke processen. 

De CDA-fractie wenst de Dijkgraaf, het Dagelijks Bestuur, de thuiswerkers van Waternet en diegenen die buitenshuis operationele activiteiten moeten uitvoeren veel sterkte en een goede gezondheid!

Zie ook:
- Het coronavirus en ons drinkwater
- Onze taken en wat doet het waterschap voor u.
- Waternet ons water

Over de Unie van Waterschappen en haar rol tijdens de coronavirus, en de UWV liveblog over het coronavirus.

- Hulp voor getroffen huishoudens en ondernemers tijdens coronacrisis.
- Sluizen en bruggen minder vaak open tijdens coronacrisis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.