20 februari 2020

De Blauwe Golf

In het Bestuursakkoord van het Dagelijks Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de ambitie uitgesproken om vanuit 'waterbewustzijn' door te groeien naar 'waterbetrokkenheid'. Het bestuur van het waterschap wil het werk en de maatschappelijke opgaven waarvoor het waterschap gesteld staat, ook samen met de omgeving, de inwoners, bedrijven en andere betrokkenen oppakken.

Een van de communicatieve doorvertalingen van deze ambities rond waterbetrokkenheid is een publiekscampagne. De CDA-fractie in het Algemeen Bestuur van het waterschap ondersteunt deze ambitie. De CDA-fractie heeft altijd in het bestuur aangedrongen op een versteviging van het Communicatiebeleid van het waterschap en het vergroten van de betrokkenheid van het publiek bij het waterbeheer in Nederland en in ons waterschap. De nieuwe publiekscampagne wordt door het waterschap De Blauwe Golf genoemd. Deze week is de campagne gelanceerd. 

De Blauwe Golf is een beweging. Een beweging om persoonlijke verhalen te vertellen. Mensen die met zorg en aandacht omgaan met water in ons mooie gebied. Om deze mensen gaat De Blauwe Golf. Op de site van het waterschap vertellen we hun verhalen en geven we ze de waardering die ze verdienen. De Blauwe Golf bestaat uit Blauwe Druppels. Al die Blauwe Druppels maken een groot verschil. Samen zijn ze heel belangrijk voor de toekomst van ons water. 

Het waterschap nodigt anderen uit om zich bij hen aan te sluiten. Kent u mensen die zich vrijwillig inzetten om ons water schoon en veilig te houden?

En dus een Blauwe Druppel verdienen? Laat het even weten aan het waterschap - en aan de CDA waterschap fractie, we leren hem of haar graag kennen!

Want veel mensen steken hun handen uit de mouwen - omdat ze vinden dat het schoner, veiliger en beter kan. In hun eigen buurt, op hun eigen vakgebied, op hun eigen manier. En die mensen ondersteunen we natuurlijk graag. Want heel veel kleine druppels vormen een grote golf - en zo krijgen we dingen voor elkaar, met elkaar.

Zie hier de campagnesite van de Blauwe Golf. 

En hier de video van de Blauwe Golf.

Zie ook:
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - 0nze taken.

- Posts op Facebook van de CDA Amstel Gooi en Vecht fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.