16 februari 2019

De waterschappen en de Energietransitie

Wim Zwanenburg schreef voor Bestuursforum, het blad van de CDA provincie-, gemeente- en waterschap bestuurders, een artikel over de Energietransitie waarin hij de bijdrage van de waterschappen benadrukte. 

Nederland staat voor een grote uitdaging als het gaat om de transitie van een fossiele naar een energie- en klimaat neutrale samenleving. Provincies, gemeenten en waterschappen trekken hierin samen op. Verschillende waterschappen, waaronder Amstel, Gooi en Vecht en de vier noordelijke waterschappen, willen verkennen welke rol zij hierin kunnen spelen. Daarbij gaat het om drijvende zonneparken, de winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en waterkrachtprojecten die kansrijk zijn in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Groningen en in de omgeving van Amsterdam.

Lees hier het volledige artikel

Zie ook de CDA motie voor toepassing koude winning en aquathermie krijgt brede steun.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.