09 juli 2021

“Duurzaam; maar wel haalbaar en betaalbaar”.

CDA-fractie in AGV stemt met Algemene Beschouwingen niet in met Voorjaarsnota 2022-2026

Op donderdagavond 8 juli werden in de digitale vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht Algemene Beschouwingen gehouden ter gelegenheid van de Voorjaarsnota (waarin de Meerjarenbegroting 2022-2026).

De CDA-fractie in het AB van AGV besloot dit jaar tegen deze Meerjarenbegroting te stemmen vanwege de torenhoge ambities, het gebrek aan prioriteiten en de zeer forse verhoging van de waterschapsbelastingen die (inclusief inflatie) op 5% of meer dreigt uit te komen. Het CDA is niet tegen verduurzaming en klimaatadaptatie, maar er moeten wel prioriteiten gesteld worden en deze coalitie (met de fracties van VVD, PvdA, Water Natuurlijk, Ongebouwd/LTO) laat dit na.

De kerntaak van het waterschap – goed waterbeheer tegen zo laag mogelijke kosten – komt zo in gedrang.

Bovendien worden we met steeds hogere kosten geconfronteerd van de digitalisering, waar onze uitvoerende organisatie Waternet de zaak niet op orde heeft en de digitale veiligheid niet voldoende is. Ook is er steeds achterstallig onderhoud van de assets van het waterschap (dijken en afvalwaterzuiveringsinstallaties).

Vanwege de overvolle bestuur agenda op 8 juli werd de fracties slechts een spreektijd van 4 minuten in de eerste termijn gegund. De CDA-fractie leverde bij monde van fractievoorzitter Wim Zwanenburg een ingekorte bijdrage, maar zond de complete bijdrage voor de Algemene Beschouwingen per email toe aan alle Dagelijks en Algemeen Bestuursleden van het waterschap.

U vindt hier de complete tekst Algemene Beschouwingen van de CDA-fractie.

Hier ziet u de agenda met het video-verslag van de AB-vergadering van het waterschap van 8 juli. De bijdrage van Wim Zwanenburg ziet u op de videoband na 1:43:27 uur.

De reactie van Zwanenburg na afloop:

“De bijdrage van meerdere fracties in het AB was zeer kritisch, juist ook op het financiële vlak, maar alleen de fracties van de Partij voor de Dieren en die van het CDA stemden, om uiteenlopende redenen, tegen deze Voorjaarsnota. We zijn als CDA niet ‘de tegenpartij’, maar onder het mom van groene ambities stapelt dit DB alleen maar en worden er geen prioriteiten gesteld. Het CDA in dit waterschap kiest er voor om de prioriteit bij de verbetering van de waterkwaliteit te leggen. We spreken de wens uit dat het DB de dialoog met het AB over het beter stellen van de kaders en prioriteiten voortzet, zodat we in november later dit jaar ook niet tegen de Begroting 2022 behoeven te stemmen”

Bij het agendapunt van de Voorjaarsnota 2022-2026 zijn er verschillende bijlagen, waaronder ook de Midterm Review waarin de verschillende fracties terugkijken op de eerste helft van deze bestuursperiode. Zie hier hoe de verschillende fracties in het AB en hoe het DB in het waterschapsbestuur terugkijken op eerste helft bestuursperiode.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.