16 december 2019

Dweilen met de kraan open

De onwerkbare norm voor PFAS
Voor afvoer van een hevige regenbui of doorvoer van water tijdens droogte is het belangrijk dat de sloten, vaarten en kanalen op de juiste diepte zijn. Om daarvoor te zorgen baggeren waterschappen.

Baggeren is onderhoudswerk dat de waterschappen zo inplannen dat problemen worden voorkomen. Na onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat in juli 2019 een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie (watergrond) bij grond en bagger.

Door dat handelingskader kunnen waterschappen en andere overheden bepalen of de huidige kwaliteit van de bodem of het hergebruik van grond en bagger een risico vormt voor mens en milieu.

Lees hier het volledige artikel van Astrid Verweij, fractielid van CDA AGV, in Bestuursforum (het blad van de CDA Bestuurdersvereniging) van december 2019.

Afbeelding "PFAS zit overal in, waar komt PFAS vandaan".

Wat is eigenlijk PFAS? Zie hier een artikel op de site van CUMELA Nederland, de Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra.
Zie hier een link naar de site van de betrokken ministeries over het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie".

Het Expertisecentrum PFAS heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de “Viewer PFAS-beleid overheden” ontwikkeld. De viewer is gebaseerd op door de overheden aangeleverde informatie en geeft in een paar kaarten het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen weer.

Zie hier de link naar de site van het Expertisecentrum PFAS.

Zie ook de link naar: de huidige pfas meting geeft onbetrouwbaar beeld.

En de link naar: PFAS problemen nog niet opgelost de grondprijs daalt niet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.