21 februari 2019

Gaming en les over de waterschappen

Middelbare scholieren en mbo’ers zijn vaak niet zo bekend met waterschappen en  waterschapsverkiezingen. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel via democratiegame.nl.

Verkiezingen en gaming
De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden, en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Praktische informatie
Het lesprogramma duurt 2 lesuren van 45 minuten. De leerlingen vormen drie teams. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les. Er zijn geen kosten aan het programma verbonden.
Gastdocent of zelf lesgeven
Het is mogelijk een gastdocent van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht uit te nodigen, of één van de kandidaten van de CDA bij de verkiezingen voor het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 20 maart 2019. Hij of zij geeft dan de lessen. Een school kan er ook voor kiezen de lessen zelf te geven. De Unie van Waterschappen heeft een korte docentenhandleiding ter beschikking gesteld. Neem contact op met waterschapsverkiezingen@agv.nl of met de CDA-AGV-waterschapsfractie via het contactformulier: www.cda.nl/agv/contact/

Aanmelden en informatie
Scholen kunnen de game en het lespakket gratis aanvragen. Bij de aanvraag kunnen ze aangeven of ze een gastdocent willen uitnodigen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Zie voor algemene informatie over de waterschappen en over de verkiezingen bij Amstel, Gooi en Vecht ook de volgende sites:
www.waterschappen.nl
en:
www.agv.nl/verkiezingen

Bron: UvW, zie ook: waterschappers-geven-les-over-waterschapsverkiezingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.