17 oktober 2020

“Het bestuur van het waterschap is geen actieplatform!”

Partij voor de Dieren in waterschap wil vegetarisch menu standaard bij bijeenkomsten.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft d.m.v. een ingediend initiatiefvoorstel voorgesteld om bij alle bijeenkomsten die het waterschap en Waternet organiseren het concept: ‘Carnivoor? Geef het door!’ in te voeren, waarbij standaard vegetarisch voedsel wordt aangeboden. Genodigden kunnen op een uitnodiging voor bijeenkomsten van het waterschap en Waternet reageren door aan te geven of ze behoefte hebben aan vlees of vis. Standaard krijgen zij nu vegetarische happen. 

Symbool politiek en activisme
Het voorstel werd aangenomen. “Te gek voor woorden”, aldus Wim Zwanenburg, CDA-fractievoorzitter, “dit is het gevolg de activistische instelling van steeds meer waterschapsbestuursleden sinds de laatste verkiezingen”. Het CDA in het waterschap AGV vindt deze symboolpolitiek onnodig en niet op de agenda van het waterschapsbestuur thuishoren. “Actievoeren en werken aan bewustwording van waar we op deze planeet mee bezig zijn en hoe je bewust kan eten is prima. Inzet voor een duurzame catering kan ook wel onze goedkeuring verkrijgen, maar wij willen geen enkele norm opleggen aan de gasten van het waterschap. Met dit soort initiatiefvoorstellen ondermijnt de PvdD in feite het functionele bestuur van het waterschap en verdoen we onze tijd. De PvdD heeft dit voorstel ook al eerder voorgelegd aan de gemeenteraad van Amsterdam en heeft daarmee al voldoende publiciteit verkregen. Het gaat bij de PvdD steeds om dit soort activistische onderwerpen, terwijl de wezenlijke onderwerpen van het waterbeheer in de media vaak onvoldoende aan bod komen”. 

Zwanenburg: “Dit is een verkeerde vorm van profileren van het waterschap. Wij schrijven ook niet voor wat onze gasten moeten drinken of eten. Maar de ‘Carnivor’-wijn, een Cabernet Sauvignon uit Californië, en met name die van het jaar 2016, kan ik van harte aanbevelen. Daar ga ik voor”.

Tegenstrijdige moties aangenomen
Tijdens de bijeenkomst diende de fractie Ongebouwd/LTO eveneens een motie in over de vegetarische standaardvoorkeur van het waterschap en ook deze motie werd aangenomen. In de motie verzoekt het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur dat het waterschap de norm ‘vegetarisch’ niet gaat uitdragen. Zwanenburg: “De CDA-fractie heeft deze motie in de stemming gesteund, als tegenwicht van het initiatiefvoorstel. Wij hebben uiteraard tegen het initiatiefvoorstel van de PvdD gestemd. Maar het feit dat beide zijn aangenomen, omdat bijv. de PvdA zich niet tegen de activistische symboolpolitiek van de PvdD durft te verzetten geeft aan dat het waterschapsbestuur hier de weg kwijtraakt”.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.