23 januari 2020

Hoe werken waterschapsbesturen?

Hoe zit het met de bestuur, taken en verantwoordelijkheden bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht en wat is de relatie met Waternet? 

Voorafgaand aan de waterschap verkiezingen van 2019 ontvingen alle kandidaten bij die verkiezingen informatie over de 'Staat van ons waterschap', zie daarvoor deze link.

Wie zitten er nu in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht?

De Unie van Waterschappen heeft e-learning module ontwikkeld. Zie de link naar de leeromgeving van het UVW. Vervolgens kunt u dan kiezen voor waterschappen in het keuzemenu en inloggen. Met deze link komt u daar direct uit.

U kunt dan een keuze  maken uit: - Hoe werkt het waterschap? (45 minuten) - Rollen & instrumenten waterschap (30 minuten).

Het bestuur van het waterschap is een monistisch bestuur. Wat betekent dit? Wat is het onderscheid met een dualistisch bestuur zoals een gemeenteraad of de Provinciale Staten? Zie hier de bijlage een presentatie voor bestuursleden van waterschap AGV.

Na de verkiezingen volgde er bij waterschap Amstel Gooi en Vecht een uitgebreid inwerkprogramma voor de nieuw gekozen bestuursleden, met werkbezoeken en presentaties.
Voor geïnteresseerden zijn deze presentatie van het inwerkprogramma verkrijgbaar, stuur een email naar fractievoorzitter Wim Zwanenburg.

Na onderhandelingen werd een coalitie gevormd, werd het Bestuursakkoord 2019-2023 gesloten en werd een Dagelijks Bestuur gevormd. Hier met deze link leest u de reactie van de CDA-fractie in het algemeen bestuur van waterschap AGV op het Bestuursakkoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.