26 november 2020

Inspiratie uit innovatie: "samen halen we meer uit water!”

De watersector in Nederland en dus ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en onze uitvoerende organisatie Waternet staan voor enorme uitdagingen het gebied van waterbeheer. In de watersector moeten we rekeningen houden met de klimaatverandering, de gewenste terugwinning van grondstoffen en het eruit halen van medicijnresten uit de afvalwaterzuiveringen, de bodemdaling, zeespiegelstijging, verzilting, energietransitie, databeheer en verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Er wordt hard en creatief gewerkt aan innovaties en dat wordt door het bestuur van het waterschap en door de CDA-fractie van harte ondersteund.

Ieder jaar krijgt het bestuur de voortgang van Onderzoek en Innovaties bij Waternet gepresenteerd. Daar wordt ook samengewerkt met andere waterschappen en zo is het Winnovatie-platform ontstaan. Op donderdagavond 26 november 2020 was er voor het bestuur, voorafgaand aan de algemene bestuursvergadering waarin de Begroting 2021 werd vastgesteld, een Inspiratiesessie met een presentatie van de stand van zaken. 

Corona
In deze voortgangsrapportage zien we de resultaten zien van het programma Onderzoek en Innovatie van Waternet voor het Waterschap AGV en de gemeente Amsterdam tot augustus 2020. Door de coronacrisis is 2020 een bijzonder jaar. Veel plannen gaan anders dan verwacht, maar het vele thuiswerken bleek toch ook een impuls op te leveren voor innovatie. En het bleek het afgelopen jaren dat rioolwater ons veel over onze gezondheid kan vertellen. Nu kunnen we trends achterhalen over de hoeveelheid coronabesmettingen en de verspreiding daarvan. 

CDA-opinie over innovatie
De CDA-fractie is uitermate tevreden over de presentatie en bij met de voortgang in het onderzoek (ondanks de hindernissen met corona). Fractievoorzitter Wim Zwanenburg: "We hebben een zeer interessante presentatie gezien. Toepassingen met drones met sensoren die vliegen op waterstof spreken zeer tot de verbeelding. Het project Temmen van Brakke Kwel in de Horstermeer, is een paradepaardje van ons waterschap. De CDA-fractie heeft in het bestuur van het waterschap al vaak aandacht gevraagd voor Aquathermie, o.a. ook voor koudewinning. 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor Aquathermie bij de energietransitie. De watersector is een zeer innovatieve sector en we zijn ook blij dat er wordt samengewerkt door Waternet in bekende en in nieuwe netwerken, met andere waterschappen, gemeenten en ingenieurs- en onderzoeksbureaus. Wij vragen ons wel af of gezien het feit dat veel innovaties in de watersector een hoog technologiegehalte krijgen of er ook verbetering plaatsvindt in het borgen van kennis en het databeheer (cybersecurity). Er worden met hoogwaardige nieuwe kennis nieuwe toepassingen ontwikkeld die mogelijk ook zo waardevol zijn dat ze bescherming verdienen met een patent. Het is weliswaar nodig dat we collectieve knowhow in de watersector in Nederland met elkaar delen, maar hier vindt samenwerking plaats tussen overheden en de private sector. Van wie is die kennis? We moeten daarin niet naïef zijn, straks gaan onderzoeksinstituten en bedrijven uit het buitenland, bijv. China of India, met die kennis aan de haal. We hebben het onderwerp van patenten in waterbeheer en Intellectueel Eigendom, IE of IP, in het bestuur van AGV eerder al meerdere keren aan de orde gesteld. Daar is nog onvoldoende respons op gekomen en we zullen dat opnieuw gaan aankaarten. Er zouden zeker ook mogelijkheden moeten zijn om deze kennis te vermarkten, zodat de belastingbetaler er ook nog iets van terug kan zien, omdat we dan wat kunnen terugverdienen.  Het zou goed zijn als we in Nederland op dat gebied meer ondernemerschap ontwikkelen. Het is al eerder gezegd: "De Nederlandse watersector doet veel mooie uitvindingen. We profiteren er als land echter te weinig van".  Wij vinden dat de STOWA op dit gebied ook meer zou moeten doen!".

Zie ook: Onze plannen voor 2021, innovatie in ons werk.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.