12 december 2019

Verzekeren overstromingsrisico

Tekenaar plaatje Hein de Kort (FD)

CDA AGV stelt vragen over particuliere verzekering overstromingsrisico

Op 12 december heeft het CDA in de Commissievergadering van het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht vragen gesteld over de verzekering van het overstromingsrisico. De vraag werd na de vergadering omgezet in een schriftelijke vraag aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Verzekeringsmaatschappijen bieden vanaf 1 januari 2020 een uitbreiding aan voor de overstromingsdekking. Ook de echtgenoot van ons fractielid Astrid Verweij heeft een aanbieding van een verzekeringsmaatschappij ontvangen Voorheen was een particuliere verzekering van het overstromingsrisico in ons land niet mogelijk.

Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe. Overstromingen kunnen ontstaan door het falen van waterkeringen, bijvoorbeeld door extreme neerslag of droogte.

Tot hoever is het waterschap verantwoordelijk voor overstromingen van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden of andere waterkeringen? Adviseert het waterschap burgers om deze uitbreiding van de overstromingsdekking verzekering af te sluiten of is deze verzekering overbodig?

Astrid Verweij: "Wij hebben deze vragen gesteld omdat we de aanbieding van verzekeringsmaatschappijen verwarrend vinden. We willen precies weten wat er veranderd is, bij het Rijk, bij de waterschappen en in de dekking van de verzekeringen. In Nederland hoefde men de woning of het bedrijfspand voorheen niet verzekeren, het was zelfs niet mogelijk. Zie afbeelding. We willen ook wijzen op het risico van verwarring. Niet alle consumenten begrijpen het verschil tussen een primaire en een secundaire waterkering. En we betalen toch ook met z'n allen waterschap belastingen?  En we veronderstellen dat de dijken na de dijkversterkingsprojecten ook voldoende veilig zijn, hoewel je geen enkel risico helemaal kunt uitsluiten. Met de klimaatverandering gaan een aantal risico's ook wel toenemen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft toegezegd z.s.m. in 2020 deze vragen te beantwoorden.

Klik op de antwoorden van het dagelijks bestuur, welke op 07-01-2020 zijn opgesteld.

Zie hier en hier artikelen van de Consumentenbond over het verzekeren van het overstromingsrisico.

Zie ook de volgende links voor meer informatie:

overstroomik.nl

AGV-onze-taken/bescherming-tegen-water

AGV-waterschapsbelasting

CDA-AGV-standpunten/dijken

UVW-nederlanders-niet-goed-voorbereid-op-overstroming

Waterschappen-meeste-nederlanders-niet-voorbereid-op-overstroming

Helpdeskwater-onderwerpen/waterveiligheid/regionale

Wikipedia.org-wiki-Primaire_waterkering

Wikipedia.org-wiki-Secundaire_waterkering

Rapport Van de Adviescommissie Water m.b.t. Verzekeren tegen overstromingsschade (2005)

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.