18 september 2017

Vragen over invasieve exoten in werkgebied AGV

Onlangs besteedde het radioprogramma Vroege Vogels aandacht aan de invloed van zogenaamde invasieve exoten. Dat zijn exoten die uit verre streken onze gebieden binnendringen, zoals bijv. de Amerikaanse rivierkreeft.

Er wordt zelfs al voor een Deltaplan gepleit tegen invasieve exoten.
De Amerikaanse rivierkreeft is op de lijst van invasieve exoten van de Europese Commissie terechtgekomen die binnenkort wordt gepubliceerd. Het ministerie van Economische Zaken werkt met vertegenwoordigers van de binnenvisserij aan het opstellen van een beheersplan dat de vangst en het verhandelen van rivierkreeft beter mogelijk moet maken. Ook elders in Europa, nota bene in Berlijn, constateert men dat de omvang van het probleem veel groter is dan tot voor kort werd aangenomen.

 
In het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de CDA-fractie de volgende vragen gesteld:
1. Zijn er ontwikkelingen te melden in ons waterschap?
2. De CDA-fractie stelde al in 2014 de problematiek van Amerikaanse rivierkreeften aan de orde. Wat is er sindsdien mee gedaan?
3. Waterschap Delfland heeft een oproep gedaan, waarom AGV niet?
4. Zijn er in ons werkgebied schades geconstateerd, ten gevolge van de vraat van Amerikaanse rivierkreeft?
5. Wordt er bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht en bij de uitvoerende dienst Waternet gewerkt aan een beleidsmatige aanpak van exoten?
6. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet werken zelf aan proeven met de quaggamossel voor verbetering van de waterkwaliteit, o.a. bij de Sloterplas in Amsterdam. Zijn de risico's in beeld van deze invasieve soort?
7. Werken waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet op dit terrein samen met andere waterschappen en provincies?


Het DB heeft de vragen inmiddels beantwoord met een memo, zie hier de link naar dat document. De CDA-fractie zal de memo aanmelden voor bespreking in een Commissievergadering.
 
 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.