20 oktober 2020

Waterschap AGV kiest voor Diversiteit en Inclusie

In de Commissievergadering van 16 september 2020 werd bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht gesproken over het initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie over ‘Diversiteit en Inclusiviteit in het waterschap’. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 oktober werd een gewijzigd voorstel door het AB aangenomen, met steun van de CDA-fractie. 

Het initiatiefvoorstel heeft betrekking op het personeelsbeleid van de uitvoerende organisatie Waternet maar ook op het waterschapsbestuur zelf. Het werkgebied van het waterschap AGV kent een grote diversiteit van mensen en het initiatiefvoorstel beoogt dat het waterschapsbestuur en Waternet daarvan een afspiegeling gaan vormen. Het initiatiefvoorstel stelt vast dat dit nu onvoldoende het geval is.

Waternet is met het personeelsbeleid en het regelen van stages al aan de slag met dit onderwerp en gaat meer specifiek beleid formuleren over diversiteit en inclusie m.b.t. etniciteit, gender, leeftijd, religie, geaardheid, lichamelijke beperking ofwel arbeidsvermogen. Het Algemeen Bestuur van het waterschap juicht dit toe en zal via het Stichtingsbestuur van Waternet (waarin naast AGV ook de gemeente Amsterdam is vertegenwoordigd) zijn visie en wensen kenbaar maken, zodat dit meegenomen kan worden in het beleid en de maatregelen van de Waternet-organisatie. 

Het Algemeen Bestuur wil onder meer dat AGV en Waternet zich aansluiten bij Diversiteit in Bedrijf en het Charter Diversiteit ondertekenen. Het waterschap en Waternet zullen een specifiek stage- en wervingsbeleid ontwikkelen voor MBO- en Hbo-studenten met een migrantenachtergrond. Het waterschap gaat zich in de communicatie nog meer richten op verschillende doelgroepen en migrantengroepen om het belang van het waterbeheer voor de Nederlandse samenleving en onze regio, ons waterschap gebied, zichtbaar te maken.

De indiener van het voorstel, Stephano Stoffel, duo-fractielid van de PvdA en Commissielid bij het waterschap, is zelf ‘als ambassadeur’ zeer actief met voorlichting over het waterschap voor verschillende doelgroepen in Amsterdam Zuidoost. Hij ontving onlangs als blijk van waardering vanuit het waterschap een Blauwe Druppel.

De CDA-fractie had aanvankelijk wel enige aarzeling op het voorstel te steunen, omdat de fractie vindt dat het bestuur al zeer divers is. Fractievoorzitter Wim Zwanenburg stelde dat de kiezers de uitslag bepaald hebben. 

“Ook wij constateren dat het waterschapsbestuur vooral bestaat uit autochtonen, maar wij vinden niet dat etniciteit of huidskleur de juiste graadmeter is voor diversiteit is. Het CDA is een inclusieve partij en wij doen ons best in contact te komen en te blijven met verschillende bevolkingsgroepen in ons waterschap, inclusief migrantengroeperingen. Extra inspanningen op het gebied van communicatie vinden wij ook nodig, ook voor het personeelsbeleid van Waternet. Etnische profilering is echter geen goede zaak. Dit raakt ook tal van aspecten van privacy. Iemands seksuele voorkeur of identiteit mag ook geen rol spelen. Het is goed ook van het Dagelijks Bestuur en van de directie en het management van Waternet te horen dat er al gewerkt wordt aan diversiteit. Gelijkwaardigheid is een groot goed. In het verleden heeft positieve discriminatie (“affirmative action”) echter niet altijd positief uitgewerkt voor organisaties en instellingen, omdat dit ook medewerkers wel eens te veel in specifieke hokjes kan plaatsen. We moeten oppassen voor stigmatisering en polarisatie. Maar extra inzet met communicatie om meer mensen, en ook die met een migrantenachtergrond, over het belang van het waterbeheer voor de Nederlandse samenleving te informeren, dat juichen wij ook sterk toe”. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.