Marten Meijer

Kandidaat # 4

Persoonlijke achtergrond Dr. Marten Meijer

CV  
Dr. Marten Meijer (Meppel, 1962) is kandidaat # 4 voor het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In het dagelijks leven was hij als organisatiepsycholoog ruim 28 jaar werkzaam bij de Koninklijke marine. Hij dient vooral in onderzoeks- en onderwijsfuncties en verzorgt trainingen in binnen- en buitenland. Voor de NAVO werkte hij in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland en Noorwegen. Daarmee heeft hij een ruime ervaring in openbaar bestuur en in internationale samenwerking. Recent ontving hij voor zijn werk voor de NAVO een bijzondere onderscheiding, de NATO Scientific Achievement Award 2014, voor zijn deelname aan het NATO onderzoeksteam SAS-085 over ‘Agility in Command and Control’.  Sinds 1993 woont hij in Blaricum en is hij actief in de Sint Vitus-parochie. Vanaf 2012 is hij secretaris van de CDA afdeling Blaricum. Eerder deed hij bestuurlijke ervaring op in de jeugd sociëteit van de Gereformeerde Kerk in Meppel, het Jongeren Synodeberaad en de Marine Zeilclub. Hij is gepassioneerd zeiler en nam deel aan vele zeilwedstrijden in de kop van Overijssel, in Friesland, op het Gooimeer en IJsselmeer, maar ook op de Waddenzee en Noordzee.

Motivatie 
In het CDA programma “Wijs met Water” worden verbeteringen aan het waterbeheer voorgesteld die goed zijn voor inwoners en de natuur. In Blaricum vond dit de afgelopen jaren al plaats door het ontkoppelen van regenwaterafvoer en rioolwaterafvoer. Per saldo hoeft zo minder water gezuiverd te worden, waardoor de kosten afnemen. Deze ontkoppeling van regenwaterafvoer zou in Laren kunnen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval. Tevens wil het CDA de inwoners van Blaricum en Laren ontmoedigen om restanten van medicijnen of frituurvet in het riool te dumpen, zodat de kosten voor rioolwaterzuivering nog verder afnemen. Tot slot wil het CDA actie voeren om zwerfvuil in de natuur tegen te gaan. Dit zwerfvuil bevat vaak veel plastic, dat lang in het milieu rondzwerft, voordat het tegen hoge kosten uit het oppervlakte water wordt verwijderd. Ook kunnen dieren dit plastic in deeltjes binnenkrijgen, waardoor ze ziek worden en een langzame en pijnlijke dood sterven. De boodschap van het CDA is dan ook dit afval helemaal niet in het milieu en in het water terecht moet komen. 
Ik heb mij al eerder ingezet voor innovaties in de afvoer van rioolslib uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Blaricum.
Mede door mijn inspraak in de gemeenteraad van Blaricum wordt dit slib vanaf eind 2015 via een persleiding afgevoerd naar een laadpunt op een parkeerplaats aan de A-27, zodat zware vrachtwagens hiervoor niet langer door Laren en Blaricum behoeven te rijden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.