DUURZAAMHEID

Het CDA vindt dat het werk van het waterschap dient bij te dragen aan een duurzame samenleving. We kiezen daarom voor de lange termijn boven de korte termijn. Het CDA is voorstander van een kringloopeconomie, een economie waarin milieuvervuiling wordt tegengegaan, verspilling van grondstoffen en water wordt beperkt en de leefbaarheid wordt verbeterd. Uitgangspunten daarbij zijn de begrippen People, Planet en Profit, een optimale balans tussen mens, aarde en het profijtbeginsel, maar ook de nadruk op de circulaire economie, waarbij het behoud van grondstoffen de basis is.

Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn.
De energieopwekking moet zoveel als mogelijk plaatsvinden door het gebruik van hernieuwbare bronnen. Waterschappen kunnen energie opwekken door rioolslib te vergisten. Daar komt biogas bij vrij dat gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. Het hergebruik van grondstoffen uit afvalwater moet nog meer centraal komen te staan.

Bij het streven naar een duurzame samenleving kan ook meer aandacht worden besteed aan de beleving van water en duurzame waterrecreatie. Het CDA vindt duurzaamheid belangrijk, maar wil wel letten op de kosten-batenverhoudingen. Beter is echt duurzaam samenwerken met andere overheden. Belastingtarieven mogen niet te hoog oplopen. Waterschap AGV behoeft ook niet altijd voorloper te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.