“We dragen een verantwoordelijkheid voor, en moeten bijdragen aan de mondiale transitie naar een betere sociale, economische en duurzame wereld. De vraag is natuurlijk wel hoe we deze mondiale transitie vanuit Nederland kunnen vormgeven. Waarin zit de meerwaarde, waar moeten we bij aansluiten en waar samen optrekken met anderen?” Dat zei Mustafa Amhaouch tijdens een overleg over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Hij benadrukte dat we goed de consequenties van ons beleid in moeten schatten voor de landen die het betreft. “Ik heb het al vaker gehad over Indonesië, waar 17 miljoen mensen werken in de palmolie. Sommige zeggen dan dat het RSPO-keurmerk niet deugt, dat palmolie niet deugt, dat de Indonesische overheid niet deugt, dat de mensen die palmolie produceren niet deugen. OK denk ik dan, maar een alternatief voor 17 miljoen gezinnen in Indonesië hoor ik niet.”

Wet Kuiken
In mei 2019 is de Wet Zorgplicht Kinderarbeid (Wet Kuiken) aangenomen. In 2020 heeft de minister toegezegd om de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op te stellen na de evaluatie van de convenanten. Amhaouch vroeg zich af waarom dit zolang moet duren. Hij verzocht de minister met klem deze AMvB zo spoedig mogelijk af te ronden. “Ik wil dat we deze wet in de praktijk toepassen zodat we in de komende jaren er lering van kunnen trekken in de wetgeving die op stapel staat. Graag een toezegging en een datum.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.