Het belangrijkste onderdeel van de agenda van de Europese Top die deze week wordt gehouden, is wat het CDA betreft het economisch herstel. Die boodschap gaf CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch mee aan premier Rutte, tijdens het Kamerdebat voorafgaand aan deze Top.


Amhaouch: “Het is van groot belang dat de EU de economie in algemeen een stap verder brengt. We moeten nu zorgen dat onze economie toekomstbestendig wordt. Technologisch, maar ook geografisch. Dat betekent investeringen doen op de juiste plaatsen en in de economische sectoren die essentieel zijn voor ons toekomstig verdienvermogen, onze welvaart, wederzijdse afhankelijkheid en banen. We moeten zorgen dat de Noord Europese regio met zijn unieke verdienvermogen verstevigd, verdiept en uitbreid wordt. Dat geldt overigens voor meer regio’s in Europa. We moeten de bestaande sterke economische meerwaarde verdiepen.”
 
Minister Rutte gaf in zijn antwoord aan dat er in de marge van de Europese Raad ook een eurozonetop zal plaatsvinden. Daar wordt ook stilgestaan bij de economische ontwikkelingen. Dan gaat het om het belang van het ondersteunen van economisch herstel én het belang van het toewerken naar gezonde overheidsfinanciën. Hij zal daar zeker aandacht voor vragen.

Turkije
Ook de relatie met Turkije zal op de Top aan de orde komen. Het CDA blijft erbij dat we echt moeten zoeken naar een nieuwe invulling van onze relatie met dat land. Amhaouch: “We moeten de Turkse bevolking niet van ons vervreemden zoals Erdogan dat doet, maar we moeten wel duidelijker en krachtiger zijn in onze signalen en opstelling. Daarom zien wij in het herzien van de Douane-unie een stap in de goede richting.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.