28 augustus 2020

Amhaouch in actie voor de maakindustrie

Afgelopen mei verzocht Tweede kamerlid voor het CDA, Mustafa Amhaouch, middels een motie de regering om steun voor de maakindustrie. Want het CDA maakt zich al enige tijd zorgen over de sector. Niet alleen in Nederland maar ook elders in Europa. Het kabinet gaat tijdens en na de herstelfase van de coronacrisis nu specifiek onderzoeken waar extra kansen liggen voor het behouden en creëren van banen in deze sector.

Amhaouch: ‘De cijfers van het CBS liegen er niet om: de Nederlandse industrie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een zesde minder omzet gedraaid vergeleken met het jaar daarvoor. Voor deze sector een enorm grote klap. Terwijl het CDA juist een groot belang hecht aan de Nederlandse maakindustrie. We moeten hierin blijven investeren. In die mooie maakbedrijven die in alle provincies actief zijn. Veertienduizend bedrijven met een kleine miljoen aan werknemers om precies te zijn. Die moeten we koesteren en helpen met de visie op de middellange termijn. De maakindustrie is kapitaalintensief. Ze hebben geïnvesteerd in duurzame machines en kwalitatief goed personeel. Dit soort bedrijven kunnen na de Corona omvallen of doorverkocht worden aan buitenlandse bedrijven. Dat moeten we niet willen. De toegevoegde waarde van de maakindustrie is evident. Het levert veel werkgelegenheid op en het is in Nederland.

We moeten hierin blijven investeren. In die mooie maakbedrijven die in alle provincies actief zijn. Veertienduizend bedrijven met een kleine miljoen aan werknemers om precies te zijn.

Daarom is het goed dat de minister van Economische Zaken gezegd heeft dat hij een onverminderd belang hecht aan een sterke maakindustrie. Mede naar aanleiding van mijn motie heeft hij samen met de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat de ambitie om een industrievisie gericht op de maakindustrie, dit najaar aan de Kamerleden te sturen. Waarbij we hopen dat het niet alleen bij een visie blijft, maar dat zij ook met een duidelijke strategie komen. Ik kijk daarom zeer uit naar deze toegezegde industrievisie van de minister.

De maakindustrie gaat namelijk niet alleen over productie draaien door MKB-bedrijven. Het gaat ook om innovatie. Waarbij we graag innovatieve diensten willen ontwikkelen. Diensten die bijdragen aan een duurzame economische groei en die voldoende banen creëert. Het behouden van de maakindustrie in Nederland (en Europa) is essentieel voor onze innovatiekracht de middellange termijn. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten. Waarbij we zoals ik dat noem: onze gouden handen en knappe koppen, in de verschillende regio’s in het land kunnen houden.’ 

De motie om steun voor de maakindustrie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z08912&did=2020D19095
Het antwoord van de minister van Economische Zaken en Klimaat: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z13595&did=2020D31876 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.