“In Afrika en minder ontwikkelde landen moet handel ingezet worden als een ontwikkelingsinstrument. Hierbij moeten er keuzes gemaakt worden over welke landen het meeste potentieel hebben, en op die landen zullen we ons moeten focussen. Het gaat dan om zaken als het openstellen van de markt, het toegankelijk maken van de markt voor de regio, en regionale productie laten bijdragen aan regionale economie.” Dat zei CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch bij de behandeling van de  begroting van Buitenlandse Handel. Hij vroeg de regering een overzicht te maken met welke landen de handel geïntensiveerd moet worden en waar handel gestimuleerd moet worden.

Nederland heeft veel kennis in de agro/food sector en op watergebied. Er wordt volop gewerkt vanuit het bedrijfsleven, in samenwerking ook met maatschappelijke organisaties, aan innovatieve technologieën in ontwikkelingslanden. Dit zijn zeer belangrijke ontwikkelingen waarmee Duurzame Ontwikkelingsdoelen gehaald kunnen worden. Maar ze spelen ook een rol bij het aanpakken van de grondoorzaken van migratie, en het aanpakken van de klimaatveranderingen en de negatieve effecten daarvan.

Het CDA pleit dus voor extra aandacht voor water en voedselveiligheid in onze internationale handel. Grondgedachte hierbij is om landen zelfvoorzienend te maken. Enerzijds gaat het dan om het ondersteunen van kleine boeren. Maar ook het steunen van middelgrote bedrijven en het opzetten van corporaties dragen bij aan het bevorderen van de innovatieve kracht van de lokale landbouw. Voedselzekerheid garanderen en werkgelegenheid creëren lukt alleen als we zowel de kleine boeren als middelgrote bedrijven ondersteunen, aldus Amhaouch.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
IMVO is voor het CDA een belangrijk deel van het internationale samenwerkingsbeleid. Het vorige kabinet sloot IMV-convenanten tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Het CDA steunt deze convenanten, en Amhaouch was benieuwd hoe de minister dit beleid voort gaat zetten.

Het CDA wil het geld dat beschikbaar is voor 2018 nog niet oormerken voordat de minister duidelijk heeft aangegeven waar haar prioriteiten liggen en welke criteria ze hanteert. Net als Anne Kuik in het debat over de begroting van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking al had gedaan, riep Amhaouch de minister op om met een duidelijke focus te komen op de prioriteiten binnen het beleid met betrekking tot Buitenlandse Handel. Het CDA pleit ervoor om de nadruk te leggen op het verhogen van het ARC fonds, extra middelen voor noodhulp en specifieke aandacht binnen deze programma’s voor onderwijs, de positie van vrouwen, mensenhandel, en prostitutiebestrijding.

Wegnemen handelsbelemmeringen
Tot slot vroeg Amhaouch hoe de minister de onderhandelingen over handelsakkoorden met onder andere Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Indonesië tot een goed einde wil gaan brengen. “Exporterend Nederland snakt naar het wegnemen van bestaande belemmeringen en omarmt een gelijk speelveld. Welke geleerde lessen uit de evaluaties van bestaande handelsakkoorden gaat de minister zo spoedig mogelijk implementeren, zodat we als Nederland meer uit de bestaande en ook uit  deze nieuwe handelsakkoorden kunnen halen?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.