Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat riep CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch de regering op om meer te investeren in grensoverschrijdende spoorverbindingen. “Juist de spoorlijnen die ons verbinden met onze buurlanden zijn belangrijk voor onze bedrijvigheid, onze werkgelegenheid en de economische groei van de regio's. Waar kunnen we de handen ineenslaan met onze Duitse en Belgische vrienden? Daarom vraag ik de staatssecretaris om een overzicht van dergelijke treinverbindingen te maken. Hoe kunnen die gerealiseerd worden in de toekomst? Ook vragen we de staatssecretaris of zij zich er maximaal voor wil inzetten om bij de EU aan te kloppen om financiële steun voor deze internationale mobiliteit.”

Het CDA vroeg specifieke aandacht voor de realisering van de Maaslijn Nijmegen-Sittard: voor de elektrificatie, de capaciteitsvergroting en de ontsluiting via station Grubbenvorst-Greenport Venlo. Dit project loopt op dit moment kostbare vertraging op, als gevolg van allerlei onduidelijkheden. Ook is er onbegrip bij veel burgers, studenten en ondernemers over het wel en niet realiseren van het complete project, inclusief het genoemde station.

Amhaouch benadrukte het belang van het hebben van goede spoor- en luchtvaartverbindingen om Nederland mobiel en bereikbaar te houden. “Voor het CDA is het van belang dat we samen optrekken met de regionale overheden, met gemeenten en provincies. Zij weten wat belangrijk is voor ontwikkelingen op het gebied van de economie en de leefbaarheid, nu en in de toekomst. Dat blijkt ook uit het feit dat ze vaak behoorlijk wat geld beschikbaar hebben voor cofinanciering.” Amhaouch verzocht de staatssecretaris om te onderzoeken of, indien gemeenten en provincies bereid zijn mede te investeren, het Rijk dit kan realiseren.

Op het gebied van slim onderhoud kan er veel worden gedaan om knelpunten op mobiliteitsgebied aan te pakken, zo blijkt uit de aanpak van ProRail. Daar werkt men al met een systeem om storingen te kunnen voorspellen. Daarmee kan het aantal treinvertragingen met bijna de helft worden teruggebracht. Technische problemen worden al verholpen nog voordat ze het spoor lamleggen. Het CDA wil dat dit systeem veel breder wordt toegepast, bijvoorbeeld ook voor bruggen en sluizen. Amhaouch vroeg de staatssecretaris om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.