11 februari 2016

Amhaouch: pak schijnconstructies en wetsontwijking bij topinkomens aan

De huidige Wet normering Topinkomens (WNT-1)wordt nog teveel ontdoken met schijnconstructies en door wetsontwijking. Deze wet moet daarom eerst beter gehandhaafd worden, voor er allerlei nieuwe varianten van de wet worden aangenomen. Dat stelde CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch tijdens een overleg over de evaluatie van deze wet.

De CDA-fractie heeft de WNT-1 gesteund. Volgens deze wet mag niemand in (semi)overheidsdienst meer verdienen dan 130% van een ministerssalaris. In de WNT-2 werd deze norm verlaagd van 130% naar 100%. Dat heeft het CDA niet gesteund, omdat de effecten van de WNT-1 toen nog niet in kaart waren gebracht. Inmiddels staat er alweer een WNT-3 op stapel, die de norm van 100% uitbreidt van topfunctionarissen naar alle werknemers in de publieke en semipublieke sector.

Op dit moment vallen 3000 personen buiten de WNT-norm. Bij 40% van hen is niet duidelijk waarom zij daar buiten vallen. Amhaouch: “Uiteraard heeft het CDA begrip voor enkele uitzonderingen die buiten de norm vallen, maar dan willen we daar wel graag heldere criteria en een goede motivatie bij. Uitzonderingen mogen geen willekeur betekenen.”

Sommige instellingen blijken heel creatief in het verzinnen van constructies waardoor de WNT niet of maar gedeeltelijk op hen van toepassing is. Als er al een overtreding wordt geconstateerd, is de enige vorm van straf het terugbetalen van het teveel ontvangen salaris. Dat moet anders, vindt het CDA. Amhaouch: “De effectiviteit van deze wet is afhankelijk van de mate waarin wetsontwijking en schijnconstructies worden aangepakt. Daarom verzoekt het CDA de regering bij de handhaving van de WNT met voorstellen te komen om schijnconstructies en wetsontwijking te beboeten.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.