Deze week heeft woordvoerder spoor en luchtvaart Mustafa Amhaouch zich sterk gemaakt voor betere en snellere treinverbindingen met onze buurlanden. Goede treinverbindingen tussen steden en regio’s horen niet te stoppen bij de grens met onze buren, zoals nu vaak wel het geval is. Zeven van onze provincies grenzen immers aan Duitsland en/of België.

Zo pleit het CDA al langer voor een intercity-verbinding van Amsterdam via Heerlen naar Aken, een regio met bijna een half miljoen inwoners. Hier is onlangs ook een petitie over aangeboden in de Kamer. Amhaouch: “Als de grens tussen Nederland en Duitsland 18 km naar links had gelegen hadden we hier geen discussie over gehad. Eigenlijk is dit onbegrijpelijk, dit speelt al sinds 2003, en de noodzaak wordt alleen maar groter om grensoverschrijdend met de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig op de korte afstanden. Daarom belangrijk dat de minister hier nu eindelijk definitieve besluiten over gaat nemen.” (Klik hier om zijn opiniestuk in het AD over dit onderwerp te lezen. Klik hier voor een filmpje met toelichting).


Lelylijn
Over een snelle treinverbinding tussen de Randstad en het Noorden wordt ook al jarenlang gepraat. In de brief aan de Kamer over de MIRT spreekt het kabinet wel over een ov-ontsluiting via de Lelylijn, maar dit kan voor meerdere interpretaties uitlegbaar zijn. Wordt hier een trein mee bedoeld, of alleen een HOV-bus?  Om daar duidelijkheid over te krijgen diende Amhaouch een motie in die regelt dat in het haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn expliciet wordt gekeken naar de oplossing van een additionele spoorlijn naar het Noorden. “Het zou goed zijn om bij dit onderzoek ook aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van Leeuwarden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.