Om het project met de Drielandentrein te laten slagen, moet er op korte termijn een spoortop worden belegd met Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Dit project loopt nu namelijk nog niet echt lekker omdat er een aan de voorkant afgestemde visie van de drie buurlanden ontbreekt. Het CDA heeft dit project verheven tot symbool voor ons internationaal- en grensoverschrijdend treinverkeer. Als het daar niet lukt, lukt het nergens, aldus CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch tijdens een Algemeen Overleg over het internationaal spoor. “Een deel van het project is voortvarend aangepakt, complimenten daarvoor, maar we zijn er nog niet.” Hij beloofde de commissie en de aanwezigen om op Limburgse vlaai te trakteren als staatssecretaris van Veldhoven erin geslaagd is om de verbinding met Luik te realiseren.
 
Amhaouch is blij met de extra aandacht voor Internationaal spoorvervoer. Hij ziet de activiteiten die nu ontplooid worden dan ook in het licht van zijn breed gesteunde motie van 29 november 2017, waarbij de regering werd verzocht om nader onderzoek te doen naar de kansen en voornemens van alle mogelijke grensoverschrijdende treinverbindingen. De staatssecretaris beloofde de Kamer een brief te sturen over welke structurele overleggen er nu zijn met de buurlanden en hoe dit verbeterd kan worden. De afstemming van de regio’s in Nederland wordt daarin ook meegenomen.
 
Düsseldorf
In de ideale situatie ziet het CDA straks twee verbindingen naar Düsseldorf: de ICE-verbinding van Utrecht via Arnhem naar Düsseldorf. Maar ook een Intercityverbinding van Den Haag via Rotterdam, Breda, Tilburg, Eindhoven en Venlo naar Düsseldorf. Düsseldorf kent een mooie aansluiting op de meeste hogesnelheidslijnen van Duitsland. Amhaouch: “Een treinreis met een concurrerende reistijd en goede aansluitingen op het hogesnelheidsnet in Duitsland kan het aantal vliegbewegingen beteugelen.” Het is belangrijk voor het CDA dat in de eerste fase Eindhoven-Düsseldorf wordt aanbesteed, dat heeft prioriteit. Volgens de staatssecretaris ligt ze op schema, zowel qua bestuursovereenkomst als aanbesteding.
 
Schiphol-Londen

De Eurostar gaat goed. Ondanks het gedoe met paspoortcontroles is het nu al een succes. De Eurostar zet in op groei met een derde trein maar het kabinet moet nu wel snel de vervelende controle en irritante overstap in Brussel ongedaan maken, aldus Amhaouch. Hij riep de staatssecretaris op om de intentie uit te spreken dat de directe service tussen Amsterdam en Londen kan starten zodra er politieke overeenstemming is tussen Frankrijk en België. Dit zou begin februari 2019 kunnen zijn. Op formele ondertekening hoeft niet gewacht te worden, want de tekst is al gereed. Ook vroeg hij of er nog dit jaar een oplossing voor de paspoortcontroles in België en Nederland, die nu nog een heel gedoe zijn. De staatssecretaris gaf aan dat ze dat nog dit jaar wil oplossen, en zeker niet pas aan het eind van het jaar.
 
Amsterdam-Berlijn
Het CDA ziet het als een belangrijke stap dat de ambitie voor de trein Amsterdam-Berlijn verder wordt opgepakt en onderzocht. Er liggen zelfs concrete verbeteringen in het verschiet, want Spiegel Online kopte deze week dat Deutsche Bahn in Spanje voor 550 miljoen euro ICE–treinen koopt voor de verbinding Berlijn-Amsterdam. Amhaouch: “Dat is een zeer mooi vooruitzicht wat de Duitsers bieden.” De staatssecretaris zegde toe alle opties wat betreft de mogelijke routes open te houden. Dat betekent dat zowel de route via Hengelo/Enschede als die via Arnhem/Emmerich zal worden onderzocht voor de korte, middellange en lange termijn.
 
Amsterdam-Groningen-Hamburg/Bremen
Het CDA ziet veel in een sterke internationale verbinding tussen Amsterdam - Groningen-Hamburg. Zo’n verbinding kan aansluiten op de HSL-netwerk richting Scandinavië. Amhaouch: “We hebben al eerder gepleit voor het doortrekken van de HSL uit Parijs naar Groningen. De verbinding naar Hamburg richting Scandinavië is namelijk een ‘missing-link’ in het TEN-T-hoofdnetwerk. Als deze noordelijke internationale verbinding vanuit Nederland beter in beeld komt dan kan op termijn deze route reizigers een alternatief bieden voor de korte afstand vluchten van Schiphol naar Bremen, Hamburg en Scandinavië.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.