Het openbaar vervoer is cruciaal voor de economie en zeker in tijden van de coronacrisis, onder andere voor de vitale beroepen. Het treinverkeer is voor veel mensen onmisbaar om zich te kunnen verplaatsen naar werk of bijvoorbeeld familie. Volgens Prorail dreigt het treinverkeer in de problemen te komen door thuiszittende verkeersleiders. Het gevolg zou kunnen zijn dat er minder treinen gaan rijden. CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch heeft hier tijdens het vragenuurtje vragen over gesteld aan de staatssecretaris.
 
Amhaouch constateerde dat het geen nieuw probleem is, het tekort dreigde een jaar geleden ook al, zo blijkt uit een artikel in het AD van september vorig jaar.  “Het CDA wil graag weten wanneer de staatssecretaris geïnformeerd is over dit probleem. Had dit probleem voorkomen kunnen worden door al eerder in te grijpen? Welke acties heeft de staatssecretaris eerder genomen om dit probleem aan te pakken? Want het is niet nieuw. Wat gaat zij doen om dit probleem nu echt op te lossen?”
 
Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer erkende dat het om een structureel probleem gaat. Toch is volgens haar door de extra investeringen sinds 2018 het aantal opgeleide treinverkeersleiders die instromen bij ProRail al verdrievoudigd. Ook blijft ProRail flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Daarnaast kijkt ProRail voor de korte termijn op dit moment of het een beroep kan doen op recent gepensioneerde treinverkeersleiders die elders gestationeerd zijn en oud-treinverkeersleiders die werkzaam zijn in een ander organisatieonderdeel van ProRail. Verder onderzoekt ProRail of er een flexpool met treinverkeersleiders kan worden ingericht, waarmee kraptes die ontstaan door corona zo snel mogelijk kunnen worden opgevangen.
 
Amhaouch sprak de hoop uit dat het niet alleen het topje van de ijsberg blijkt te zijn dat aangepakt wordt, maar dat het probleem hiermee ook echt opgelost gaat worden. Wat het CDA betreft moet dit de hoogste prioriteit moet zijn voor ProRail. Amhaouch: “Want we hebben ook dit jaar, zelfs in coronatijd, 1,6 miljard euro hierin gestopt. We stellen voor komend jaar 700 miljoen beschikbaar voor NS en voor ander openbaar vervoer. Het kan niet zo zijn dat we straks moeten zeggen: we kunnen niet rijden omdat er geen verkeersleiders zijn.”


Klik hier een filmfragment van het vragenuurtje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.