Voor het CDA is het belangrijk dat we handel met het buitenland meer inhoud gaan geven door de stap naar gelijkwaardige samenwerking op economische ontwikkeling. Dat zei woordvoerder Buitenlandse Handel Mustafa Amhaouch, bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Meer balans nodig
Als prioriteit noemde Amhaouch in de eerste plaats het terugbrengen van balans in de handel. Nederland moet inzetten op een stevige economische handelspositie vanuit en binnen Europa, en op een Europese economie die meer autonoom kan zijn ten opzichte van andere grote handelsblokken. “Dat betekent nóg meer samenwerken en zelf nieuwe kansen creëren met onze Europese partners.” Het CDA vindt het daarbij ook belangrijk dat we blijven investeren in de relaties met onze buurlanden. “De Duitsers, de Belgen en de Britten zijn namelijk nog steeds de belangrijkste handelspartners van Nederland. Zeven van de 12 provincies grenzen aan Duitsland en België en tegelijkertijd moeten we het MKB ook verder durven laten kijken naar bijvoorbeeld Afrika. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen spelen hier een belangrijke rol en dat moeten we stimuleren.”

Tekort aan vakmensen
Het tweede punt: in Nederland is een groot tekort aan praktisch en technisch opgeleide vakmensen. Hoe is dit beeld in Europa, wilde Amhaouch weten. “Welke behoeften, kansen en bedreigingen zijn er in Europa? Hoe kunnen we op dit gebied meer samenwerken?”

Focus op Afrika
Het derde punt is de focus op Afrika. “Onze prioriteiten zijn voedselzekerheid, klimaat en digitalisering. Dat is ook waar het bedrijfsleven een waardevolle bijdrage aan kan leveren en er een win-winsituatie ontstaat. We moeten dan ook als Europa en als Nederland snel aansluiting zoeken bij de Afrikaanse interne markt.”

MKB
Punt vier ging over de internationalisering van ons mkb. Relatieve economische groei van Nederland zal steeds meer buiten Europa komen te liggen. “Afrika is een belangrijk groeicontinent, met nog veel onontgonnen paden die we moeten belopen. We kunnen niet wachten tot anderen het asfalt neerleggen.”

IMVO
Als laatste punt stelde Amhaouch aan de orde dat het kabinet nog aan tafel moet blijven zitten bij de IMVO-convenanten, ‘tot we over zijn gegaan op Europese wetgeving, natuurlijk vertaald in Nederlandse wetgeving’.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.