De financiering van politieke partijen is in Nederland aan regels gebonden. Sinds 2013 is de Wet financiering politieke partijen van kracht, die het toezicht op financiering van partijen vergroot. Hiermee moet belangenverstrengeling worden voorkomen. De wet bepaalt onder meer dat giften vanaf 4500 euro openbaar gemaakt moeten worden.

De Raad van Europa heeft in 2003 aanbevelingen gedaan over het stellen van regels voor buitenlandse financiering van politieke partijen, maar ook van politieke campagnes zoals bij referenda. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is buitenlandse financiering van politieke partijen al aan banden gelegd. Daarom heeft het CDA bij de evaluatie van het Oekraïnereferendum een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd voorstellen te doen om buitenlandse financiering van politieke partijen en politieke campagnes, waaronder referenda, te beperken. Deze motie was mede ondertekend door DENK, SP, VVD, SGP en PvdA. Alleen de PVV en Houwers stemden tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.