Treinstations waar het kil en koud is, daar komt wat het CDA betreft verandering in. Tijdens de begrotingsbehandeling van infrastructuur in de Tweede Kamer komt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch met een voorstel om bewoners en ondernemers beter in staat te stellen om regionale stations op te knappen. Nu lopen bewonersinitatieven nog te vaak vast.

Het idee is overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk waar ongeveer 1000 stations onderdeel van een lokale gemeenschap uitmaken. Daar koppelt een organisatie ‘Community Rail Network’ bewoners en bedrijven aan overheden, vervoerders en spoorbeheerders. “En daar zit precies het probleem van de huidige situatie in Nederland”, zegt Amhaouch. “Er zijn te veel regels en bewoners vinden bij NS en ProRail te weinig of geen gehoor voor hun plannen. Gemeenschappen zouden juist ruim baan moeten krijgen voor het ontwikkelen van zulke initiatieven.”

Wat Amhaouch betreft worden saaie stations straks levendige plekken met kunstwerken, moestuinen of gewoon een lokale kiosk. “In Deurne (Noord-Brabant) is het bewoners uiteindelijk gelukt. Maar dat had veel voeten in de aarde en het verschilt per regio met wat voor mensen je te maken hebt. Het ontbreekt aan erkenning en ondersteuning voor bewoners en ondernemers.”

Het CDA roept de staatssecretaris op met vervoerders en ProRail om tafel te gaan om belemmeringen voor lokale gemeenschappen weg te nemen. Amhaouch vraagt daarbij ook naar de mogelijkheden voor cofinanciering.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.