Het CDA heeft Kamervragen gesteld over het nieuwe investeringsfonds Invest-NL. Volgens directeur Wouter Bos hoef je namelijk voor minder dan 5 miljoen niet bij het fonds aan te kloppen. Dat zei hij in een interview met NRC. Vreemd, vindt CDA-woordvoerder mkb Mustafa Amhaouch. Want die uitspraak staat haaks op de unaniem aangenomen motie Amhaouch/Veldman om Invest-NL in de uitvoering en organisatie zo vorm te geven dat ook het mkb hier gebruik van kan maken.

Met een vermogen van 1,7 miljard euro wil Invest-NL investeren in kansrijke en maatschappelijk waardevolle projecten en bedrijven, die zonder steun niet van de grond komen. Maar die ondergrens van 5 miljoen werpt wel een flinke drempel op voor het mkb. Amhaouch: Bij de wetsbehandeling is er altijd bij minister Wiebes aangedrongen op de toegankelijkheid voor het mkb. Daarvoor moet die 5 miljoen euro als ondergrens zo snel mogelijk van tafel. Dit is een valste start van Invest-NL.”

Het CDA vindt dat bij financiering uit Invest-NL niet financieringsdrempels leidend moeten zijn, maar dat moet worden gekeken naar de maatschappelijke impact van een project. Amhaouch roept daarom de minister op om de huidige randvoorwaarden voor mkb-bedrijven opnieuw tegen het licht te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.