Mustafa Amhaouch is blij met de aandacht die in het wetsvoorstel tot oprichting van Invest-NL uitgaat naar het mkb, iets waarvoor het CDA nadrukkelijk voor heeft gepleit. Een motie die Amhaouch vorig jaar indiende en die oproept het mkb meer reële mogelijkheden te geven om te profiteren van de kansen van Invest-NL, kreeg unanieme steun van de Tweede Kamer. “En dat is terug te zien in het wetsvoorstel”, aldus Amhaouch. “Elke ondernemer met een goed idee dat bijdraagt aan de missie van Invest-NL, moet een eerlijke kans krijgen. Als CDA zullen we dit in de uitvoering van het wetsvoorstel nauwlettend in de gaten houden.”
 
Het CDA staat positief tegenover het wetsvoorstel, maar wijst op het belang van een goede balans t.a.v. de doelen en een gedegen controle door het parlement. Wat het CDA betreft moet Invest-NL de nadruk leggen op het halen van de klimaatdoelen en de energietransitie én op het geven van kansen aan het mkb, start- en scale-ups.
 
Maatschappelijk gewenste investeringen
Invest-NL is een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling, die maatschappelijk en economische gewenste investeringen mogelijk moet maken daar waar initiatieven niet alleen door de markt worden opgepakt. Vaak hoger risico en/of lange termijn afschrijving. 
 
Het wetsvoorstel werd deze week in de Tweede Kamer besproken. CDA-woordvoerder Amhaouch: “Het CDA vindt balans in dit wetsvoorstel heel belangrijk. Invest-NL richt zich op duurzaamheid en daarnaast op nog vier andere zgn. ‘investeringsdomeinen’. Wij willen voorkomen dat deze met elkaar moeten concurreren en het ene domein daarbij raakt ondergesneeuwd door het andere. Ook willen we als parlement de doelmatigheid en doeltreffendheid van Invest-NL goed kunnen controleren. We hebben daarom diverse voorstellen gedaan om de parlementaire controle te versterken, o.a. via de Algemene Rekenkamer.” 
 
Revolverend fonds
De overheid steekt in totaal 2,5 miljard euro aan kapitaal in Invest-NL, waarvan 800 miljoen bedoeld is voor internationale activiteiten. De bedoeling is dat het een revolverend fonds wordt: het uitgeleende geld moet terugkomen, zodat het weer beschikbaar komt voor nieuwe leningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.