In de afgelopen kabinetsperiode is het aantal fracties in de Tweede Kamer toegenomen van elf tot zeventien. Dat is geen gevolg van tussentijdse verkiezingen, maar van afsplitsingen van fracties in de Kamer. In de loop van de jaren hebben acht Kamerleden zich losgemaakt van de partij waarvoor ze in de Kamer gekozen waren. Dat komt de debatten in de Kamer niet ten goede. Daarom heeft een werkgroep uit de Kamer voorstellen gedaan om de faciliteiten voor Kamerleden die zich afsplitsen te beperken.


Wat het CDA betreft, hebben leden die zich afsplitsen niet zondermeer dezelfde rechten als aan leden die hun fractie trouw blijven. Daarmee wordt niet getornd aan de grondwettelijke rechten van gekozen Kamerleden. Rechten als het recht om inlichtingen te vragen, het recht om initiatiefvoorstellen in te dienen en het recht van amendement staan buiten kijf. Het CDA steunt de voorliggende voorstellen van het presidium om de spreektijden en de ondersteuning van afgesplitste leden te beperken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.