14 juni 2017

CDA: stimuleer omscholing werknemers

Het CDA wil dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd. Zodat er voldoende gekwalificeerd personeel voor alle sectoren is. CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch heeft hierover een motie in gediend die op steun kan rekenen van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Amhaouch:’ werkgevers hebben moeite geschikt personeel te vinden, terwijl er nog steeds veel ontslagen vallen. Het CDA wil dat mensen die hun baan verliezen goed worden omgeschoold zodat zij weer snel aan de slag kunnen. Daarvoor moet de overheid samen met het bedrijfsleven, de sociale partners en het onderwijs zorgen voor een Human Capital Agenda in het kader van de Retail agenda.’

Er zijn een aantal sectoren, zeker in de Retail zoals V&D en Blokker, waar de aflopen jaren veel ontslagen zijn gevallen. De veranderende ontwikkelingen in de markt en toenemende digitalisering vragen om een goede aanpak van intersectorale om- her- en bijscholing. β€˜Het niet goed en tijdig afstemmen van vraag en aanbod op elkaar is ook een grote dreiging voor onze economische groei,’ aldus Amhaouch.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.