Tijdens een algemeen overleg handelsbevordering heeft CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch gepleit voor de oprichting van een Taskforce Handelsbevordering Nederland Afrika. Daarin moeten het bedrijfsleven, middenveld, wetenschap en overheid vertegenwoordigd zijn. De Taskforce moet de kansen voor Nederland in Afrika in kaart brengen en barrières wegnemen.
 
Volgens Amhaouch wordt het economisch potentieel tussen Afrika en Europa nog niet volledig benut. Daarnaast is Afrika in haar ontwikkeling gebaat bij mondiale markttoegang op basis van gelijkwaardigheid. “De EU is al een economische strategie gericht op het Afrikaanse continent aan het ontwikkelen. Ook in Nederland wordt er door het bedrijfsleven en middenveld nagedacht over kansen en mogelijkheden in Afrika, maar daartussen is nog weinig samenhang. Verder speelt mee dat een hechtere samenwerking tussen Europese en Afrikaanse landen van geopolitiek belang is en een economisch perspectief biedt voor meer dan een miljard mensen.”
 
De potentie van de Afrikaanse markt voor Nederland is dus enorm. “Er liggen heel veel kansen als het gaat om Nederland en de opkomende Afrikaanse markt. Maar die worden nu nog niet gepakt. Uit de taskforce moet een strategische agenda rollen met betrekking tot handelsbevordering waar zowel Nederland als Afrikaanse landen van profiteren. Afrikaanse landen ontwikkelen zich en de vraag naar handel en bedrijvigheid wordt steeds groter. De Europese Commissie heeft van Afrika topprioriteit gemaakt. Laten wij dit voorbeeld volgen. China bouwt infrastructuur van Beijing tot Rotterdam, wij willen infrastructuur van Amsterdam tot Kaapstad."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.