Op de agenda van het laatste algemeen overleg met minister Plasterk vóór de verkiezingen stond de rapportage van het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid, Grenzen slechten, regio's verbinden, mensen bewegen. In dat kader vroeg Mustafa Amhaouch ondersteuning van de arbeidsbemiddeling en aandacht voor de wederzijdse diploma-erkenning. Er is nog een wereld te winnen is op het gebied van effectiviteit, efficiëntie, kosten en snelheid.


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil graag meer grensoverschrijdend onderzoek doen. Het CDA pleitte daarom voor structurele financiering. “Als wij grensoverschrijdende samenwerking willen laten slagen, dan begint dat met goede informatie,” aldus Mustafa Amhaouch. Ook pleitte hij voor verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking van politie en justitie. Politie en justitie doen hun best om de drugsgerelateerde criminaliteit in Brabant aan te pakken, maar wij krijgen signalen dat er verschillen zitten tussen Nederland en België waardoor criminelen de dans ontspringen.


Minister Plasterk heeft de Kamer toegezegd dat hij de Kamer nog voor het zomerreces een plan van aanpak zal sturen waarin hij concreet maakt wat er in 2017/2018 gaat gebeuren met de aanbevelingen van het Actieteam. De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken nodigt het Actieteam uit voor een gesprek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.