24 maart 2023

Kamervragen over wat er moet gebeuren met dassen onder het spoor

Vragen van de leden Krul en Amhaouch (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten 'Wat moet je met dassen onder het spoor? "Uitgraven en weghalen"' en het bericht 'Dassen verlammen Brabants treinverkeer nog zeker drie weken' (ingezonden 24 maart 2023).


Vraag 1
Bent u bekend met het bericht van de NOS 'Wat moet je met dassen onder het spoor? "Uitgraven en weghalen"'? (1) en het bericht in het Financieele Dagblad 'Dassen verlammen Brabants treinverkeer nog zeker drie weken' (2) en zou u op de belangrijkste bevindingen in deze nieuwsartikelen willen reageren?


Vraag 2
Deelt u de opvatting dat het onbegrijpelijk en onacceptabel is dat het spoor tussen Den Bosch en Boxtel niet te berijden is, en reizigers die van en naar de richting Eindhoven en Limburg gaan te maken hebben met slechte bereikbaarheid, omdat ProRail geen generieke ontheffing heeft voor het standaard mogen verwijderen van dassenburchten?


Vraag 3
Deelt u de opvatting dat ook Rijkswaterstaat en ProRail een generieke ontheffing zouden moeten krijgen waardoor ze dassenburchten standaard mogen verwijderen, waardoor zij een «zero tolerance» zouden kunnen voeren voor dassenburchten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de opvatting dat «het nieuwe soort tolerantie» dat volgens het nieuwsartikel is ontstaan voor de das niet meer in verhouding zou staan tot de schade die het dier aanricht aan infrastructuur? Deelt u ook de opvatting dat dit er niet toe zou moeten leiden dat reizigers uit een hele regio van het land dagenlang te maken hebben met slechte bereikbaarheid per spoor? Wat is er gedaan met de eerder geuite waarschuwingen hierover?


Vraag 5
Deelt u de opvatting van de voorzitter van de stichting Das en Boom dat er gekozen moet worden voor het uitgraven en het weghalen van de dassen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Zou u inzicht willen geven in wat tot nu toe het beleid was met betrekking tot dassenburchten en het verwijderen hiervan?

 

(1) NOS, 21 maart 2023, Wat moet je met dassen onder het spoor? "Uitgraven en weghalen", via www.nos.nl/artikel/2468379-wat-moet-je-met-dassen-onder-het-spoor-uitgraven-en-weghalen 

(2) Financieele Dagblad, 22 maart 2023, Dassen verlammen Brabanst treinverkeer nog zeker drie weken, www.fd.nl/economie/1471454/dassen-verlammen-brabants-treinverkeer-nog-zeker-drie-weken 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.