Tijdens een algemeen overleg over het techniekpact heeft minister van OCW Van Engelshoven toegezegd om het inzetten van ‘hybride’ docenten makkelijker te maken. Dat zijn werknemers in het bedrijfsleven die ook in het onderwijs aan de slag gaan, om hun kennis en kunde op leerlingen over te dragen. CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch, die hier om had gevraagd, is blij met de toezegging.

Groot tekort
Amhaouch:  “Er is een schreeuwend tekort een techniekdocenten. Nu blijkt dat 40% van de beroepsbevolking interesse heeft om in het onderwijs te werken, maar slechts een klein deel doet dat, onder andere door de tijd, geld en moeite die het halen van een lesbevoegdheid kost. Wat kunnen we doen om deze belemmeringen weg te halen? Het bijvoorbeeld gemakkelijker maken voor bedrijven om werknemers beschikbaar te stellen voor het onderwijs, of door mensen de mogelijkheid te bieden meerdere banen te combineren.” Over dit laatste punt, de combibaan, is de Kamer ook in overleg met de minister van SZW.

Ook te weinig technici

Naast het tekort aan techniekdocenten is ook het tekort aan technici een groot probleem. Zelfs al stabiliseert bijvoorbeeld het aantal leerlingen/studenten dat kiest voor een technische richting, dan nog blijft het aantal technische en ICT-vacatures onverminderd groeien.

Techniek en curriculum.nu
De subsidieregeling bèta-technieknetwerken loopt volgend jaar af. Worden al die inspanningen voor wetenschap en techniek uit het primair onderwijs de komende jaren ook  geborgd in de curriculumherziening Curriculum.nu, wilde Amhaouch graag weten. De minister kon hem gerust stellen: techniek en digitalisering zullen hierin ook een plek krijgen.
 
‘Groenpluk’
Werkgevers nemen nu, vanwege de grote krapte op de arbeidsmarkt, jongeren zonder diploma in dienst, met het risico dat deze later, in economisch mindere tijden, zonder startkwalificatie niet meer aan een baan komen. Het CDA vindt het van groot belang dat jongeren die startkwalificatie wél halen. Amhaouch: “Allereerst in hun eigen belang, zodat zij perspectief hebben. We zien daarbij ook een verantwoordelijkheid voor werkgevers, van wie wij het liefst zouden zien dat zij deze jongeren stimuleren, bijv. binnen hun bedrijf, alsnog hun diploma te halen.” Amhaouch was benieuwd hoe de minister en de staatssecretaris tegen dit probleem aankeken, en of zij manieren zagen om dit tegen te gaan. Hun antwoorden leidden bij Amhaouch echter nog niet tot tevredenheid, hij vindt dat zij zich op dit terrein wel wat meer in mogen spannen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.