07 september 2022

Schriftelijke vragen over de gevolgen van de hoge energieprijzen voor ondernemingen

De gevolgen van de energiecrisis zijn overal in de samenleving voelbaar. Naast de hoge energierekeningen die op de mat vallen, worden ook bedrijven geconfronteerd met hoge rekeningen. De prijzen zijn zo hoog opgelopen, dan bedrijven beter kunnen stoppen met produceren. Als gevolg komt de productie op steeds meer plekken stil te liggen. Die ontwikkeling baart CDA Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch en Henri Bontenbal zorgen. Daarom stelden zij onderstaande schriftelijke vragen.

 

Schriftelijke vragen van de leden Amhaouch en Bontenbal (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken en de minister voor Klimaat en Energie n.a.v. het bericht “Steeds meer productie wordt stilgelegd vanwege de hoge energieprijs’ (1) en “De Croo: ‘We dreigen in oorlogseconomie te belanden als EU niet ingrijpt’” (2).

 

Vraag 1:
Hebben de ministers kennisgenomen van het bericht “steeds meer productie wordt stilgelegd vanwege de hoge energieprijs” en “De Croo: ‘We dreigen in oorlogseconomie te belanden als EU niet ingrijpt’”?

 

Vraag 2:
Heeft de minister in kaart hoeveel bedrijven de productie hebben moeten beperken of stoppen en hoeveel bedrijven dit voornemend zijn vanwege de hoge energieprijzen?  

 

Vraag 3: 
Heeft de minister een inventarisatie gemaakt in welke mate verschillende branches geraakt zullen worden? 

 

Vraag 4:
Kan de minister eventuele analyses delen in hoeverre deze branches geraakt zullen worden? 

 

Vraag 5:
We zien schrijdende gevallen bij bakkers en de glastuinbouw. Dit zijn relatief intensieve energiegebruikers die voorzien in groente, fruit en brood. Ziet het kabinet dit ook als primaire levensbehoefte en hiermee een groot risico als de productieactiviteiten zullen stilvallen? 

 

Vraag 6:
Is de minister in gesprek met de bakkerssector en glastuinbouwsector over wat nodig is in deze crisistijd? 

 

Vraag 7:
Heeft de minister per sector in beeld hoeveel de energierekening percentueel is gestegen en zal stijgen ten opzichte van de omzet? Zo ja, kan de minister deze gegevens delen?

 

Vraag 8:

Is de minister bereid om in gesprek te gaan over oplossingen voor sectoren die het hardst getroffen zijn of worden? 

 

Vraag 9:

Welke consequenties voorziet de minister voor de gerelateerde werkgelegenheid binnen de maakindustrie met betrekking tot het beperken/stilleggen van de productie? 

 

Vraag 10:
Kan de minister reflecteren op de huidige economische situatie in Europa en hierbij ook Nederland? 

 

Vraag 11:
Kan de minister aangeven wat de grootste risico’s zijn die gemitigeerd moeten worden in zowel Nederland als Europa en wat dit zal betekenen voor ons toekomstig verdienvermogen, de strategische autonomie en de economische stabiliteit? 

 

Vraag 12:
Wat zal dit betekenen voor het gelijke speelveld binnen en buiten Europa? 

 

Vraag 13:
Is er een Europees steun/crisiskader waarbinnen lidstaten bedrijven mogen helpen om door deze crisis te komen? Zo ja, welke landen hebben dit reeds uitgevoerd/geïmplementeerd en hoe geeft Nederland invulling aan deze Europese steunkader? 

 

Vraag 14:
De Nederlandse industrie c.q. economie is sterk afhankelijk van de Duitse industrie c.q. economie. Wat zijn de ontwikkelingen in Duitsland die een belangrijk neveneffect zullen hebben op Nederland? 

 

Vraag 15: 
Kunnen wij op korte termijn adviesrapporten verwachten wat de impact van deze energiecrisis zal zijn? 

 

Vraag 16:
Is de minister voornemend een strategisch stappenplan te lanceren wanneer de energieprijzen blijvend zullen stijgen en meer energiecontracten moeten worden verlengd tegen hogere tarieven?

 

Vraag 17: 
Kunnen wij concrete acties van de minister verwachten voor de hardst getroffene bedrijven en dan voornamelijk gericht op het MKB in de essentiële voorzieningen die de samenleving nodig heeft?

 

Vraag 18:

Wil het kabinet, gezien de huidige crisissituatie en urgentie, de vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van EZK?

 

 

(1) https://nos.nl/l/2442901

 

(2) https://www.standaard.be/cnt/dmf20220904_93947780

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.