Het CDA pleit, met steun van de coalitiepartijen VVD, D66 en CU, voor terugkeer van de zogeheten ‘Tante Agaathregeling’. Het gaat om een oude regeling voor durfkapitaal die ooit is ingevoerd om startende ondernemers een financieel steuntje in de rug te geven.

Over de eerste 5000 gulden rente die de investeerder destijds ontving op het geïnvesteerde bedrag hoefde geen rente betaald te worden. Dat maakte het voor particuliere investeerders aantrekkelijk om startende ondernemers geld te lenen. Op het hoogtepunt maakten 68.000 beleggers gebruik van de regeling. Toen de voorwaarden werden versoberd, daalde de interesse. Met de nieuwe Belastingwet die in 2001 werd ingevoerd, werd de naam Tante Agaath vervangen door de Durfkapitaalregeling. Deze bestaat nog steeds, maar de belastingvoordelen werden in 2011 afgeschaft.

CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch: “Als coalitiepartijen hebben we het kabinet via een motie opgeroepen om de herinvoering van de tante Agaathregeling te onderzoeken. Het biedt een goede mogelijkheid voor familieleden en vrienden om het midden- en kleinbedrijf op gang te helpen als daar behoefte aan is.”

Nog voor de zomer wordt de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een nieuwe regeling geïnformeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.